25. 3. 2010 Okrogla miza

»Kam po krizi?«

O oblikovanju dolgoročne in trajnostne vizije prihodnosti Slovenije

V četrtek 25. marca 2010 ob 19:00 na EPF (Ekonomsko-poslovna fakulteta) na Razlagovi 14, predavalnica P15

Svetovna finančna kriza in gospodarska recesija ter začetek priprave nove strategije razvoja Slovenije so skupino devetih strokovnjakov in strokovnjakinj v začetku leta 2009 vzpodbudili h kolektivnemu premišljanju o dolgoročni viziji prihodnosti Slovenije. V besedilu »Kam po krizi?«, ki so ga javno predstavili 22. decembra 2009, so zajeli različne poglede na nekatere vzroke in okoliščine trenutne finančne krize in gospodarske recesije, predlagali nekatere nove ali drugačne metodološke pristope in pojmovanja za nadaljnja proučevanja razvoja ter predlagali nekaj zamisli, kako naj bi v prihodnosti urejali razmere za gospodarski razvoj, družbo in medčloveške odnose. Svoje poglede so doslej izmenjali z vrsto znanstvenih, raziskovalnih, kulturnih in drugih strokovnih institucij. Oceniti želijo, ali je strokovna javnost pripravljena na temeljit premislek o novi, drugačni paradigmi, ki ne bo več temeljila na vzpodbujanju enostranske in količinsko zasnovane gospodarske rasti, pač pa bo utemeljena na sonaravnem, vzajemnem, odgovornem, medgeneracijsko skladnejšem in trajno vzdržnem razvoju, ki enakovredno vključuje štiri komponente razvoja (kulturo, okolje, gospodarstvo in socialno integracijo). Članice in člani skupine trdijo, da lahko samo s strokovnimi, celovitimi in temeljitimi premisleki o nadaljnjem razvoju Slovenije ugotovimo, kaj moramo storiti danes, da bomo imeli kot skupnost, kot okolje in kot država bolj kakovostno prihodnost.

V ta namen bodo na strokovni razpravi v Mariboru sodelovali članice in člani skupine, ki je pripravila dokument »Kam po krizi?«: Matjaž Hanžek, Jožef Školč, dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Ana Murn, dr. Jože Trontelj in dr. Marta Gregorčič.

Diskusijo bo moderiral dr. Boris Vezjak. Uvodni nagovor bo imel dekan EPF dr. Samo Bobek.

Vljudno vabljeni!

Oznake: