25. 5. 2011 Pogovor

Predstavitev številke Časopisa za kritiko znanosti z naslovom »Filmski um«

Predstavitev številke Časopisa za kritiko znanosti z naslovom »Filmski um« z gosti: Andrej Adam, Dušan Rebolj, dr. Darko Štrajn, dr. Boris Vezjak

Filozofsko misliti film ali filmsko misliti filozofijo smo primorani vedno znova, oziroma smo v to celo prisiljeni, včasih tudi »per negationem«. Zavezanost ene drugi ni bila še nikoli večja. Deloma se to dogaja s pomočjo oprijemališč, glede katerih se ne strinjamo. Zakaj? Neogibno prehajanje vsaj dela filozofske dejavnosti in artikulacij v filmski medij, njihovo tematizacijo torej, ne moremo zanikati, niti ne naših teoretskih naporov – kot da je filozofija delno postala kinematična in kino filmski. In kot da je film postal privilegiran medij ali umetnostna zvrst teoretskega mišljenja, vsaj tistega za najširše množice. Ob tem se ne cilja na visokoteoretske zastavke pri pomembnih filozofskih avtorjih, prej na vselej vulgarni »populus« – če je religija opij za ljudstvo, če je platonizem krščanstvo za množice, mar ne postaja filmska umetnost prav takšen medij, v katerem filozofija za množice še edinole živi?

Časopis za kritiko znanosti je najstarejša publikacija Študentske založbe.