21. 11. 2012 Okrogla miza

Kdo se boji utemeljenega dvoma?

Mladi, kritična misel in izobraževanje

V sredo, 21. 11. 2012, ob 15:00 vas vljudno vabimo na javno tribuno z naslovom »Kdo se boji utemeljenega dvoma? Mladi, kritična misel in izobraževanje«, ki bo potekala v konferenčni dvorani Centra alternativne in avtonomne produkcije – CAAP, na Valvasorjevi 42 v Mariboru.

Javna tribuna je namenjena premisleku o potrebah in možnostih vnosa mehanizmov kritične misli v šolske predmetnike, ki v institucionalnem polju izobraževanja vse prevečkrat težijo k podajanju učne snovi kot univerzalne Vednosti. Javna tribuna bo zato v duhu pluralnosti ter heterogenosti premišljala kako in predvsem zakaj v sistemu „objektivne“ vednosti skupaj z mladimi angažirati utemeljeni dvom, razkrivati kontekste, razstavljati navidezno nevtralna dejstva kot konstrukte, kritično brati interese prisotnih glasov in iskati razloge za odsotnost drugih.

Na javni tribuni bodo spregovorili:

– Andrej Adam, profesor filozofije na gimnaziji Ravne na Koroškem in sodelavec Zofijinih ljubimcev,
– red. prof. dr. Bojan Borstner (FF UM),
– mag. Ivan Lorenčič, ravnatelj Druge gimnazije Maribor,
– red. prof. dr. Rajko Muršič (FF UL),
– mag. Boris Radosavljevič, profesor zgodovine in sociologije na III. Gimnaziji Maribor,
– dr. Majda Hrženjak (Mirovni inštitut),
– dr. Valerija Vendramin (Pedagoški inštitut Ljubljana).

Dogodek bosta moderirali sodelavki Rizoma Ajda Šoštarič in Urška Breznik.

Na javni tribuni bodo problemsko posebej izpostavljene naslednje teme:

– šola kot ideološki aparat: nevtralnost znanosti in njenega podajanja
– končni cilj in produkt edukacije: učenec kot racionalni subjekt
– pomen/problem artikulacije osebnih stališč pedagoških delavcev
– strateški marketing in poklicno usmerjanje v izobraževalnem sistemu
– razpoke nestrpnosti in mehanizmi izključevanja v družbi napredka: kdo ali kaj je napredek in kdo ali kaj ni napredek?
– paradigma kompetitivnega trga: redukcija znanja na spretnosti in kompetence
– »Kolikor znaš, toliko veljaš«: znanje kot osrednja valuta človeškega življenja

Diskusijo organizirajo raziskovalci v projektu Digitalno nomadstvo, ki že drugo leto teče pod programskim sklopom Urbane brazde. Projekt izvaja KUD Anarhiv, koproducent Evropske prestolnice kulture – Maribor 2012.