4. 6. 2018 Obvestila

Povabilo k pripravi prispevkov za »Ateistični zbornik 2017-2018 – Kulture in religije«

Združenje ateistov Slovenije (ZAS) je leta 2012 izdalo »Ateistični zbornik 2011–2012«, leta 2014 »Ateistični zbornik 2013–2014« in leta 2017 »Ateistični zbornik 2015–2016« (vsi trije so dostopni tudi v Digitalni knjižnici Slovenije). V ZAS smo se odločili, da pripravimo še četrti tovrstni zbornik. Zatorej vas vabimo, da prispevate k vsebini nastajajočega »Ateističnega zbornika 2017–2018«.

Tokratni ateistični zbornik bo tematsko osredotočen na povezave, součinkovanja in soodvisnosti med na eni strani kulturami in na drugi religijami/verstvi, teizmom, ateizmom, sekularizmom, skepticizmom, agnosticizmom, posvetnim humanizmom, raznimi drugimi konkretnimi nazori oz. ideologijami. Zbornik bo torej v prvi vrsti vseboval prispevke s področja „kulture in religije“ (kar bo tudi podnaslov zbornika) oz. s presečnega področja kultur in religij ter drugih vrst (svetovnih in družbenih) nazorov.

Kot že poprej bodo dobrodošli tudi drugi prispevki, nanašajoči se na široko področje ateizma, sekularizma, agnosticizma, teizma, religij oz. verstev, součinkovanja med družbeno zavestjo in družbo, na vplive religij/-e na družbo in obratno, na religiozne institucije in njihove načine delovanja ipd.

Razen obsežnejših, zahtevnejših, esejistično naravnanih besedil bo del zbornika namenjen tudi krajšim sestavkom in refleksijam o prej naštetem v polju filozofije, etike, prava …. V zborniku bo tudi prostor za predstavitve knjig, raznih zanimivosti in manj znanih informacij. Zastavljeni spekter zbornika je torej širok, pa ne le vsebinsko, temveč tudi oblikovno-izrazno (poleg člankov pridejo v poštev tudi pesmi, proza, satira, aforizmi, risbe, fotografije …).

V zvezi z vsebino prispevkov opozarjamo, da bo temeljila v prvi vrsti na dobro premišljenih, utemeljenih, razgledanih, tudi za druge ljudi preverljivih in prepričljivih razlagah, ugotovitvah, stališčih – in torej ne na predpostavkah brez ali s pomanjkljivo osnovo, na neverodostojnih domnevah, premalo prepričljivih ali neprepričljivih ‘dokazovanjih’ ipd. Zbornik ne bo namenjen samo a/teistično ipd. usmerjeni publiki, temveč ljudem vseh vrst prepričanj oz. svetovnih nazorov.

Prispevke za zbornik zbiramo do 15. septembra (kimavca) 2018. Pošljete nam jih lahko na enega od teh dveh naslovov:

– (z elektronsko pošto) ateisti.slovenije@gmail.com
– (s klasično pošto) Združenje ateistov Slovenije (ZAS), poštno ležeče 2109 Maribor.

Ob prispevku navedite vaše ime in priimek ter vsaj en kontaktni podatek (e-naslov, telefon).

Za pripravo in izdajo zbornika še nimamo zagotovljenih vseh finančnih sredstev, je pa sofinanciranje zbornika napovedala Mestna občina Maribor iz naslova svojega razpisa za kulturne projekte društev. Če bomo uspeli iz različnih virov (mariborska občina, donatorji, sponzorji …) zbrati dovolj denarja, bomo avtorjem/-icam izplačali honorarje.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na zgornjem e-naslovu ali telefonsko na 030 631 369 (Jože Kos Grabar).

Veselimo se vašega odziva in vas lepo pozdravljamo!

Uredniški odbor Ateističnega zbornika 2017–2018

Oznake: