24. 4. 2004 Publikacije

Online časopis, številka 4

Naslovnica4a

 

Vsebina:

Uvodnik

(Robert Petrovič) Erotičen samomor filozofije

O komičnem

(Henri Bergson) Esej o smehu

(Alenka Zupančič) Komična razsežnost psihoanalitičnega izkustva

(Monty Python) Monty Python’s Flying Circus

Etike

(Robert Petrovič) Uvod v Kantovo etiko

(Robert Petrovič) Vrline in sreča

(Robert Petrovič) Etika – O Bogu

(Klement Jug) Klement Jug

Znanost

(Robert Petrovič) Življenjski svet in moderne znanosti

(Robert Petrovič) Platonova kozmologija

20. stoletje

(Igor Unuk) Ulikses

Napotilo:

Online časopis