28. 7. 2003 Publikacije

Online časopis, številka 2

naslovnica_dva_online

Vsebina:

Uvodnik

(Robert Petrovič) Država

Klasika

(Robert Petrovič) Tema zla v Kantovi filozofiji

(Robert Petrovič) O Poetiki

Zaznavanje telesnega

(Robert Petrovič) Darovanje

(Alan Goldman) Čisti seks

Spektakel odgovornosti

(Robert Petrovič) Princip odgovornosti

(Robert Petrovič) Individualizacija subjekta

(Aleksander Solženicin) Samoomejitev

Duh 20. stoletja

(Paul Valery) Kriza duha – drugo pismo

(Robert Petrovič) Posvetilo Bartolu

Napotilo:

Online časopis