22. 10. 2023 Obvestila

Okrožnica, letnik 2023, številka 3

Zakaj hodimo v šolo? Morda zato, ker to počnejo vsi? Ali pa zato, da bomo dobili službo? Toda če nekaj počnejo vsi, to še ne pomeni, da je nekaj dobrega in zaželenega. Službe pa se z razvojem tehnologije in družbenih razmer spreminjajo s takšno naglico, da je težko napovedati, kakšni poklici bodo zaželeni že čez pet let, kaj šele čez desetletja, kolikor traja izobraževanje strokovnjaka. Morda pa je smoter šolstva osebnostna rast? Jan Amos Komensky, oče moderne osnovne šole, je bil prepričan, da nam mora vzgoja najprej pomagati postati človek. Naj potem na iz-obraz-bo gledamo kot na “dobivanje obraza,” izoblikovanje posameznika? Filozofija ni le nema priča človekovega spoznavanja in razvoja, pač pa pri njem aktivno sodeluje: ravno zaradi tega mesta v šolstvu nima zgolj kot opazovalka od strani, pač pa tudi kot predmet, ki učencem pomaga negovati najžlahtnejše zmožnosti. Mednje prav gotovo sodi spodbujanje sodelovalnega, skrbnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja, kar je eden izmed ciljev Filozofije za otroke. Poleg tega kot obvezni predmet v gimnazijah predstavlja temelj splošne razgledanosti posameznika, pomaga pa mu negovati tudi ključne sposobnosti aktivnega državljanstva. UNESCO dan filozofije 2023, zato letos v Sloveniji posvečamo tematikam, ki se začnejo odpirati, kadar gre filozofija v šolo. Vabljeni in vabljene, da se nam tej poti pridružite tudi vi! (odlomek iz spremnega teksta letošnje edicije Svetovnega dneva filozofije 2023)

Veseli bomo vsakega vašega odziva! Pišete nam lahko na mail zofijini@gmail.com ali nas kontaktirate na Facebooku, ali katerem drugem socialnem omrežju. Veseli smo tudi vaših komentarjev in nasvetov kako naše aktivnosti še izboljšati, kot tudi drugih morebitnih odzivov!

Vabljeni in vabljene k sodelovanju!

Povezava do okrožnice št.3: http://eepurl.com/iCiM2c