8. 3. 2011 Zofijino oko

Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice

Delni posnetek govorov in referatov s konference »ODNOSI VEDNOSTI: FEMINIZMI, ZNANOST, ZNANSTVENICE« v organizaciji Komisije za ženske v znanosti, ki je 7. 3. 2011 potekala na Fakulteti za družbene vede, Ljubljana.

Komisija za ženske v znanosti je 7. marca na Fakulteti za družbene vede pripravila konferenco o družbenih pogojih znanosti, zlasti z vidika spolov. Na konferenci so bila preizprašana nekatera dejstva, ki predstavljajo pogoje znanstvenega dela, in tudi sama dejstva, ki jih ta znanost proizvaja. Pri tem je bilo temeljno izhodišče raziskovanje ovir za enakovredno vključitev žensk v znanosti in predstavitev dognanj, ki so jih v vedo o naravi človeškega spoznavanja prispevale ženske – in tudi posamezni moški raziskovalci, ki so za izhodišče svojega študija izbrali perspektivo spola in drugih virov družbene neenakosti. Razprave v okviru feminističnega, etnografskega in sociološkega raziskovanja so bile povezane tudi z aktualno raziskavo o delovnih pogojih slovenske znanosti na eni in s sodobnimi kvalitativnimi metodološkimi pristopi na drugi strani.

Uvod

dr. Valerija Vendramin, PI, koordinatorka odbora konference: Uvodna predstavitev namena in vsebine konference

dr. Jana Kolar, generalna direktorica Direktorata za znanost MVŠZT: Slavnostni nagovor

dr. Aleksandra Kanjuo-Mrcela, FDV, prodekanja za podiplomski študij: Spol in organizacijska moč: ženske in moški v menedžmentu v Sloveniji

2. sekcija: »Vprašanje znanosti v feminizmu«

dr. Eva Bahovec, FF: Ženske in znanost: kaj je mogoče videti in česa ne?

dr. Valerija Vendramin, višja znan. sod., PI: Iz razlike rojena vednost: feministična epistemološka raziskovanja in njih sporna branja

dr. Renata Šribar, RO v reg. zasebnih raz.: »V čigavem imenu?« Feministične perspektive in radikalne metodologije

Zaključek

Povzetki vodij sekcij

Zbiranje predlogov in pripomb za skupni manifest