3. 12. 2011 Zofijino oko

Časovna banka

Predstavitveni video film

Časovna banka je baza, ki beleži in spremlja kroženje in porabo časovne menjave v skupnosti, ki sodeluje na ta način. Menjave potekajo po principu – jaz tebi ti njej, ona meni in tako naprej vse do meja tistih, ki se odločimo za članstvo v banki. Časovna banka omogoča aktivno povezovanje konkretnih ponudb in povpraševanj po storitvah, znanju in spretnostih; je neke vrste »časovna posredovalnica« ali »menjalnica«. Osnova tovrstnega skupnostnega sodelovanja ali menjave je pravilo, da vsa znanja in vse spretnosti vrednoti oziroma ceni enako – ena ura dela je enaka eni uri dela! Opravim delo, ker ga znam in ker me veseli, na podoben način drugi meni opravi delo, ki ga sam ne zmorem, ne znam.

Transkript

(razširjena različica)

Imeli bomo, kar potrebujemo, če bomo uporabili, kar imamo.

Dr. Edgar Cahn

Danes za menjavo storitev in blaga uporabljamo predvsem denar. To pa še zdaleč ni edino sredstvo menjave, še najmanj pa najbolj pravično.

Sredstvo menjave je lahko tudi čas. Čas, ki ga porabimo za delo, ki ga radi opravljamo in smo ga pripravljeni opraviti tudi za druge.

Časovna banka je baza, ki beleži in spremlja kroženje in porabo časovne menjave v skupnosti, ki sodeluje na ta način.

Menjave potekajo po principu – jaz tebi, ti njej, ona meni in tako naprej vse do meja tistih, ki se odločimo za članstvo v banki.

Časovna banka omogoča aktivno povezovanje konkretnih ponudb in povpraševanj po storitvah, znanju in spretnostih; je neke vrste »časovna posredovalnica« ali »menjalnica«.

Osnova tovrstnega skupnostnega sodelovanja ali menjave je pravilo, da vsa znanja in vse spretnosti vrednoti oziroma ceni enako – ena ura dela je enaka eni uri dela!

Opravim delo, ker ga znam in ker me veseli, na podoben način drugi meni opravi delo, ki ga sam ne zmorem, ne znam.

K banki pristopim preko prijave. Z dodeljenim osebnim uporabniškim imenom in geslom dostopam do svojega internetnega profila. Določim dela, ki jih ponujam in po katerih povprašujem. Ko neko delo potrebujem, s potencialnim kandidatom vzpostavim stik, ta po dogovoru storitev opravi, za kar mu izstavim plačilo v obliki ure.

Poglejmo si primer kako to poteka v praksi:

Stane se včlani v časovno banko in pri tem našteje kaj ponuja in kaj potrebuje

Marta potrebuje pomoč pri nakupih

Stane pomaga Marti pri nakupih, za kar prejme 2 uri

Stane prejeti uri porabi tako, da mu Peter, ki je glasbenik, na njegovi zabavi igra

Peter svoji uri porabi tako, da Mojca pomaga njegovemu sinu pri branju

Marta splete Mojci pulover in v zameno prejme ure

Katja prejme ure, ker Marti pomaga pri pospravljanju sobe

Katja svoje ure porabi tako, da ji Stane na vrtu pograbi listje

Člani stanje svojega računa spremljajo na spletni strani ali po elektronski pošti…

Časovna banka omogoča menjave, ki potekajo vzporedno z utečenim trgom – ker takšno menjavo hočemo, želimo, ali pa, ker drugačne nočemo. Omogoča nam dejavnosti onstran dela za zaslužek.

V časovno banko lahko vstopi vsakdo – otrok, dijak, študent, brezposelna oseba, upokojenec, imigrant itd.

V polje menjave lahko torej vstopamo vsi, ki smo v nekem trenutku »zunaj trga dela«.

V časovno banko se lahko včlanim tudi, če imam službo in želim ob njej izkoristiti svoje sposobnosti, spretnosti in znanja še za kaj drugega.

Časovna banka povečuje medgeneracijsko sodelovanje, ponuja priložnost za mreženje, povezovanje, vzpostavlja tok vzajemnosti in nudi socialno oporo. Je polje menjave, v kateri ljudje med seboj menjujemo najbolj cenjeno dobrino – čas kot enaki z enakimi!! Je primer udejanjanja pravičnosti skozi enakost vloženega časa.

Dobrodošli v Časovni banki!

Informacijske točke:

Spletna stran Časovne banke Šentjur

http://cbs-sentjur.si/

Spletna stran Časovne banke Maribor

http://www.zofijini.net/cbm

www.cbs-mb.si (še ne deluje)

Za vsa morebitna vprašanja pišite na

cbs.maribor@gmail.com

Podobne pobude

http://prevoz.org/

http://www.podarimo.si/

http://ekotako.si/

http://www.couchsurfing.org

itd..