Oddaja Zofijinih ljubimcev

Izobraževalno – glasbeni variete »Zofijini ljubimci«, oddaja za stimulacijo vaše kritične fantazije

Zofijini smo vse od leta 1996 na radiu MARŠ pripravljali oddajo o humanistiki, ki je zaradi različnih okoliščin obmolknila nekje sredi leta 2010. Letos smo ponovno začeli dejavno razmišljati kako oživiti to oddajo, oz. kako z določenimi bolj intelektualnimi vsebinami okrepiti intelektualno sicer precej siromašen javni zvočni prostor.

Poskus novega zastavka oddaje ima tokrat nekoliko drugačno izhodišče kot naša stara oddaja, ki smo jo na MARŠu pripravljali praktično neprekinjeno petnajst let.

Oddajo produciramo kot »podcast« naše spletne strani www.zofijini.net. Tako vsebinsko kot tehnično oddajo oblikujemo sami, k sodelovanju pa, z ambicijo povezovanja in predstavljanja dejavnosti na slovenski humanistični sceni, vabimo vse sorodne organizacije in posameznike, ki bi za oddajo želeli prispevati kaj svojega.

Oddajo, ki jo lahko ob asistenci Internet Archive poslušate na svojem računalniku ali na kakšnem drugem digitalnem mediju, distribuiramo pod licenco Creative Commons – priznanje avtorstva-nekomercialno, kar pomeni, da ne dovolimo komercialne rabe oddaje, vsaka predelava zvočnega zapisa pa mora biti javnosti ponujena pod enakimi pogoji, kot je posredovana vam. V predvajanje oddajo ponujamo našemu staremu zavezniku radiu MARŠ, kot tudi drugim nekomercialnim medijem, ki bi morda želeli oddajo predvajati v svojem programu (v tem primeru nam pišite).

K sodelovanju vabimo vse, ki v tej ponudbi prepoznajo možnost širjena svojih idej in povezovanja s podobno mislečimi. Način kako sodelovati je zelo enostaven. Vse kar potrebujete je mikrofon, neko digitalno snemalno napravo, recimo računalnik in sporočilo, ki ga želite predstaviti poslušalcem. Posneto shranite v enem od popularnih zvočnih formatov in nam ga posredujte na naš mail naslov: zofijini@gmail.com. Na tem naslovu smo dosegljivi tudi za morebitna vprašanja in komentarje.

Prebrani prispevki naj ne bodo daljši od 15 minut, če bodo daljši, jih bomo pri distribuciji v oddajo razdelili na več delov.

Pridržujemo si (uredniško) pravico, da posnetke oblikujemo in uredimo po svoje, in da ne objavimo posnetkov,:

– ki so slabe tehnične kvalitete,
– ki so vsebinsko neprimerni itd.

Več tehničnih navodil kako lahko sodelujete, preberite v nadaljevanju.

Torej želite sodelovati pri (so)ustvarjanju oddaje?

Ste avtor kakšnega zanimivega besedila, ki bi ga želeli ponuditi na voljo tudi v zvočni obliki in objaviti v naši podcast oddaji?

Imate vso potrebno tehnično opremo (več o tem v nadaljevanju) za zvočno snemanje in berete razumljivo in tekoče?

V nadaljevanju opisujemo kako se lahko lotite dela. Vse kar potrebujete je računalnik, program za snemanje zvoka, sporočilo in svoj glas.

Posnemite svoj prispevek in nam ga posredujte, mi pa bomo posnetek ustrezno obdelali in ga objavili, da bo na voljo vsem, ki ga bodo želeli poslušati.

Za to delo ne potrebujete kakšnih posebnih znanj ali izkušenj.

O snemanju

Potrebujete:

– Računalnik.
– Program za snemanje zvoka (primer je brezplačni odprto-kodni programom Audacity, ki si ga lahko naložite na strani http://audacity.sourceforge.net/download/).
– Navaden mikrofon.

Možnost je seveda tudi, da se posnamete na kak prenosni snemalnik zvoka, ki vam omogoča, da posneto prenesete v digitalno obliko in posredujete naprej do nas.

Ko svoj prispevek posnamete, ga surovega (neobdelanega) shranite v enega od običajnih zvočnih formatov (sugeriramo mp3 – o kvaliteti posnetka več v tehničnem delu navodil) in nam ga v skladu z dogovorom posredujte na naš naslov.

Ko prejmemo vaš posnetek, ga obdelamo in ustrezno objavimo v sklopu oddaje, ki bo na naši strani praviloma objavljena enkrat na teden.

Osnovna navodila za branje

– Berite umirjeno, v svojem ritmu, vendar jasno in razločno.
– Če se na nekem mestu zmotite ali bi ga želeli prebrati bolje, za kakšno sekundo počakajte nato pa se vrnite na začetek stavka ali odstavka, ki bi ga želeli popraviti in ga preberite znova. Ne ponavljate samo besede, ki ste jo izgovorili napačno
– Berite tekste, ki si vam blizu. Ne berite iz občutka dolžnosti.
– Preden se posnamete si tekst vsaj enkrat preberite. Pomaga če veste kaj berete.
– Med stavki in odstavki naredite kratek premor.
– Poskušajte govoriti v konstantni glasnosti. Mikrofon namestite na neko fiksno mesto, do katere ste v konstantni razdalji. Naj bo mikrofon nekoliko pod kotom, da posneto dihanje ne bo preveč moteče.
– Če je mogoče se poskušajte vživeti v zgodbo, ki jo berete. To se bo poznalo pri tem kako jo berete.
– Pred začetkom snemanja, preverite opremo in testirajte soj glas, da niste preveč oddaljeni od mikrofona ali mu preblizu.
– Pred snemanjem izklopite telefon in poskušajte najti tih prostor, kjer je šum okolice kar se da majhen.
– Če gre za daljše besedilo, poskusite snemati po delih. Ne poskušajte prebrati vsega na enkrat razen, če ste že dovolj izkušeni. Posneto nato združite v eno zvočno datoteko.
– Če želite pri branju napredovati, poslušajte svoj posnetek. Če obvladate program za urejanje zvoka, lahko poskusite tudi sami urediti svoj posnetek tako da odstranite napake in s tem prihranite nam nekaj dela. Vendar preden se lotite tega opravila, naredite varnostno kopijo posnetka.

Program za obdelavo zvoka

Posnetki naj bodo v mp3 formatu (minimalno naslednje kvalitete: mono, 128Kpbs). Za uporabo priporočamo odprto-kodni in brezplačni program Audacity. Snamete si ga lahko na naslovu http://audacity.sourceforge.net/download/. Za več informacij o uporabi programa, preberite navodila. Uporabljate lahko seveda tudi katerikoli drugi program za urejanje zvoka.

Mikrofon

Čeprav ima veliko računalnikov, sploh prenosnih, že vgrajen mikrofon, ti niso najprimernejši in tudi ne najbolj praktični za snemanje besedil. Priporočamo uporabo ločenega USB ali činč mikrofona. Ta je lahko naglavni ali namizni.

Licenca

Vsi teksti in zbrani posnetki bodo javnosti predstavljeni pod isto licenco kot oddaja. Če ne želite, da je vaš posnetek del te licence, potem to ni projekt za vas.

Vse oddaje podcasta “Zofijini ljubimci” vključno z njihovimi prispevki, so pod licenco Creative Commons “priznanje avtorstva” + “nekomercialno” + “deljenje pod istimi pogoji” http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/

Za vsa nedaljna vprašanja nas kontaktirajete na mail naslov: zofijini@gmail.com

Vabljeni k sodelovanju!

12438

Osnovni koncept oddaje, ki smo ga prakticirali praktično 15 let, je bil naslednji:

Oddaja je sestavljena iz vsebinsko različnih sklopov. Na eni strani se trudimo na kritičen način predstaviti kulturniške in družbeno aktualne dogodke, ki zadevajo dogajanje v Mariboru, Sloveniji in v svetu; študentsko življenje in politični utrip tako lokalno kot globalno, po drugi strani, strokovno z članki, prevodi, intervjuji in recenzijami, seznaniti poslušalce z vprašanji filozofije. Formo oddaje in njeno zvočno podobo dodatno oblikujejo razni filozofski dialogi in odlomki predavanj ali izjav priznanih svetovnih in domačih filozofov. Še vedno so glavni cilji oddaje naslednji:

– predstaviti študijsko dejavnost študentov filozofije širši medijski javnosti;
– omogočiti javen prikaz refleksije študentov o aktualnih družbenih, političnih in kulturnih ter študentskih dogodkih v lokalnem prostoru;
– študentom omogočiti možnost neposrednega izražanja javnega mnenja in s tem njegovega sooblikovanja;
– poglobiti zanimanje za filozofska vprašanja in mesto filozofije v javnem življenju nasploh z različnimi strokovnimi vsebinami: avtorskimi članki študentov, prevodi, recenzije ipd.;
– opozoriti na vlogo problemsko-analitičnega pristopa ob reševanju zagat splošnega družbenega značaja in okrepiti kritično intelektualno držo.

Nosilci oddaje smo člani društva Zofijini ljubimci, k sodelovanju pa so povabljeni tudi študentje filozofije različnih letnikov iz Oddelka za filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru, kot tudi drugi zainteresirani študentje in širša javnost. Oddaja ima moralno podporo profesorjev na Oddelku za filozofijo, kakor tudi ostale lokalne javnosti.

Ker smo Zofijini ljubimci pripravili že nešteto oddaj (o čemer se je mogoče prepričati tudi na naši spletni strani), je na tem mestu nemogoče našteti vse teme, ki so se zvrstile v radijskem etru. Naj mimogrede omenimo le posebne cikluse, posvečene posameznim filozofom (Platon, Aristotel, Hume, Berkeley, Kant, Wittgenstein, Lacan, etc.), določenim filozofskim temam (idealizem, teorija vrlin, etični problemi nacionalizma, vojne, splava, umetne oploditve etc.), številne avtorske prispevke in intervjuje, posnete pogovore, predavanja, recenzije knjig, kritične prispevke o družbenih dogajanjih in odmeve na aktualne kulturne ali politične dileme.

Naj omenimo še eno posebnost, ki zadeva mentaliteto mariborskega študenta. V oddaji smo poskušali opozoriti na indolenco,tj. odsotnost zanimanja za kritični ali kakršenkoli intelektualen angažma v življenju študenta, ki ima očitno zelo nerazvezljive korenine. Konformizem in hedonistični principi, podkrepljeni z neskrito argumentacijo in izgovorom o egoističnih, partikularnih ekonomskih interesih (iskanje službe in finančnih virov kot poglavitni smoter študija, in prav nič več) na najbolj nazoren način pričajo o natančno tisti miselnosti študentarije v Mariboru, katere spone želimo Zofijini ljubimci, z odprtjem in ohranjanjem prostora za teoretsko produkcijo, tudi preseči. Z drugimi besedami: v (študentski) oddaji Zofijini ljubimci, oddaja za filofile smo najprej kritični do nekritičnosti študenta samega.

Arhiv posnetkov večine oddaj:
http://zofijini.net/kategorija/poslusalnica/oddaja-zofijinih/
Arhiv napovednikov oddaje:
http://arhiv.zofijini.net/zofijini.org/oddaje_arhiv.html