O revščini

Cikel predavanj

Na vseh ravneh, v vseh okoljih in na mnoge, tudi nasprotujoče si načine, se dandanes razpravlja o revščini. Mnogi ugotavljajo, da je to pojav, ki s svojim poglabljanjem in s tem, ko je zaradi revščine prizadetih vse več ljudi, resno načenja družbene vezi. Hkrati pa mnogi, zlasti tisti, ki s svojim delovanjem največ prispevajo k širjenju revščine oziroma s svojim nedelovanjem ne prispevajo k blažitvam revščine in njenih posledic, ta pojav omalovažujejo. In, kar je še huje, odgovornost za revščino prelagajo na revne.

Kaj je pravzaprav revščina? Je revščina vedno vidna ali pa lahko govorimo o revščini tudi takrat, ko prizadeti tega ne kažejo? Kakšen je bil in kako se je razvijal odnos družbe do revnih? Ali pa je sam pojav revščine v vseh njenih oblikah predvsem posledica tega odnosa?

V svetu, v Evropi in pri nas je problematika revščine, izražena predvsem skozi pomanjkanje dobrin, zaradi krize iz dneva v dan bolj pereča.

V seriji predavanj in razprav, namenjenih obravnavanju revščine, smo vsak torek, od 15. januarja do 26. marca 2013 v Kulturnem Inkubatorju skupaj ugotavljali, ali so vzroki večanja deleža revnih ljudi res le v razmerah, ustvarjenih z zadnjo vseobsegajočo in vseprežemajočo krizo. Ali pa so vzroki revščine in krize morda celo isti? Ugotavljali smo kaj revščina sploh je, kako deluje na posameznika in na skupine, kakšne so posledice dolgotrajne revščine… In iskali smo odgovor na vprašanje, kaj storiti proti temu pojavu?

Predavanja in z njimi povezane razprave so potekale vsak torek od 18.00 naprej, v prostorih Kulturnega Inkubatorja, na Koroški cesti 18, v Mariboru.

Program:

V torek, 15.1.2013, ob 18h, v Kulturnem Inkubatorju

Skrajna in primerjalna revščina – Branko Gerlič, avtor cikla, bo ugotavljal, kaj revščina sploh je, kakšne so njene oblike in kako vse se pojavlja.

V torek, 22.1.2013, ob 18h, v Kulturnem Inkubatorju

Dolgotrajna revščina postane kultura – dr. Srečo Dragoš s Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, kjer deluje na področjih sociologije, socialnega dela in socialnih politik, znan raziskovalec religij in aktivist, katerega cilji so usmerjeni predvsem iskanju poti za premagovanje revščine bo v svojem predavanju pojasnjeval dolgoročne posledice, ki jih trpijo tako prizadeti kot družba v celoti, kadar postane revščina trajna, tako rekoč podedovana in prek tega brezizhodna.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_revscina_dragos

V torek, 29.1.2013, ob 18h, v Kulturnem Inkubatorju

Psihološki vidiki revščine – Mag. Miran Pustoslemšek, dr. med., je vodja enote za forenzično psihiatrijo psihiatričnega oddelka UKC Maribor, magister etnologije in kulturne antropologije in se ukvarja predvsem s preučevanjem vplivov kulture na pojavnost duševnih motenj. V svojem predavanju se bo posvetil predvsem posledicam, ki jih revščina in grožnja osiromašenja povzročata prizadetim posameznikom in skupinam.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_revscina_pustoslemsek

V torek, 5.2.2013, ob 18h, v Kulturnem Inkubatorju

Projekcija filma »Bomži« – dr. Andrej Naterer, terenski raziskovalec antropolog in sociolog s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru bo prikazal pretresljiv film, njegovo avtorsko delo, posneto med brezdomnimi otroci v Makavejevki.

V torek, 12.2.2013, ob 18h, v Kulturnem Inkubatorju

Revščina nekoč: od razumevanja do preganjanja – dr. Andrej Hozjan, humanist in zgodovinar, zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, se bo v svojem uvodu posvetil družbenega odnosa do revnih in revščine, kakor se je zlasti v Evropi spreminjal v zadnjih stoletjih.

V torek, 19.2.2013, ob 18h, v Kulturnem Inkubatorju

Razmere na »trgu dela« – recept za revščino – dr. Andrej Kurnik, politolog, predavatelj biopolitike in genealogije državljanstva na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je znan slovenski aktivist, kar namerava predstaviti tudi tokrat. Posvetil se bo razvoju trga dela in negotovim zaposlitvam kot posledicam tega procesa, kar močno vpliva na vse večji delež vse bolj revnega prebivalstva.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_revscina_kurnik

V torek, 26.2.2013, ob 18h, v Kulturnem Inkubatorju

Svet in Slovenija z njim se vse bolj utapljajo v revščini – dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, znana kot aktivna raziskovalka revščine kot izida nedorečenih socialnih politik, je tudi tokratni nastop namenila ugotavljanju, kako in koliko se revščina širi in poglablja, v svetu in pri nas.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_revscina_leskosek

V torek, 5.3.2013, ob 18h, v Kulturnem Inkubatorju

Neoliberalizem in slovenske zgodovinske značilnost – dr. Nina Vodopivec, socialna antropologinja, sodelavka Instituta za novejšo zgodovino, kjer raziskuje predvsem postsocialistične transformacije in antropologijo dela. Njena razprava bo namenjena vprašanju družbenih neenakosti v povezavi z imperativom samoodgovornosti. Z njo bomo mislili paradigmo neoliberalne modernizacije v okviru slovenskih zgodovinskih specifik in kako jo umeščali v svetovna dogajanja globalnih preoblikovanj.

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_revscina_vodopivec/

V torek, 12.3.2013, ob 18h, v Kulturnem Inkubatorju

Neenakopravnost žensk povečuje njihovo izpostavljenost – dr. Valerija Korošec, sociologinja, zaposlena na UMAR-ju, avtorica predloga uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka v Sloveniji nam namerava pojasniti posledice večstoletne podrejenosti žensk in neposredni vpliv tega na dejstvo, da so tudi danes in tudi pri nas ženske izpostavljene neprimerno večjemu tveganju revščine kot moški del prebivalstva.

Posnetek na: http://zofijini.net/neenakopravnost-zensk-povecuje-njihovo-izpostavljenost/

V torek, 19.3.2013, ob 18h, v Kulturnem Inkubatorju

Z družbeno odgovornostjo proti revščini – Ddr. Matjaž Mulej, zaslužni profesor, ekonomist, eden najvidnejših sodelavcev mariborskega Instituta za razvoj družbene odgovornosti bo razpravljal prav o tem, namreč o vzpostavljanju družbene odgovornosti kot enem izmed najpomembnejših način za uspešno in celovito premagovanje revščine

V torek, 26.3.2013, ob 18h, v Kulturnem Inkubatorju

In kaj je skrajna revščina? – Jasna Djordjević, humanitarna delavka z izkušnjami, nabranimi tudi med najrevnejšimi na svetu bo predstavila del teh svojih izkušenj, s poudarkom na Aziji.

Posnetek na: http://zofijini.net/revni-in-naravne-nesrece-mednarodna-humanitarna-praksa/