30. 6. 2020 Okrogla miza

O filozofiji za otroke

AGD Gustaf, Mitra, društvo za razvoj avdiovizualne kulture in medkulturni dialog in Društvo za razvoj humanistike smo v sklopu novega cikla filmskih projekcij z diskusijami Dokudoc »Dokumentarna obzorja«, pripravili filmski večer z diskusijo na temo pedagoškega programa filozofija za otroke. Na okrogli mizi so sodelovali strokovnjaki s področja izobraževanja in filozofije: dr. Marjan Šimenc, dr. Bojan Borstner, Maja Vačun in dr. Tomaž Grušovnik. Okroglo mizo je povezovala Aleksandra Goropevšek.

Fotografije:

Foto: Bojan Jerkovič – Čiko

Filozofija za otroke (FZO) je vzgojno-izobraževalni program, ki ga je v ZDA v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, kot obetajoč pedagoški pristop k poučevanju in razvijanju mišljenja, zasnoval Mathew Lipman. Program filozofije za otroke predvideva, da so otroci radovedni, razmišljujoči, ustvarjalni in komunikativni. Leta 1974 so ustanovili Inštitut za razvoj filozofije za otroke (The Institute for the Advancement of Philosophy for Children – IAPC), v sedemdesetih letih pa so projekt začeli množično uvajati najprej v osnovne šole v ZDA, danes pa ga najdemo v vrtcih in šolah v številnih državah po vsem svetu. V šolskem letu 2001/2002 je bila FZO v tradicionalni obliki tudi v Sloveniji uvrščena v nabor izbirnih predmetov v zadnjem triletju osnovne šole.

Trenutno v Sloveniji program filozofije za otroke ponuja okoli 50 šol, pojavlja pa se tudi v okviru dejavnosti nekaterih drugih izobraževalnih organizacij, knjižnic itd. S tovrstnimi predstavitvenimi dogodki si želimo in prizadevamo, da bi bilo tovrstnih šol in organizacij v Sloveniji čim več.

Dr. Marjan Šimenc je profesor sociologije in filozofije, doktor filozofije, redni profesor za filozofijo, docent za sociologijo edukacije, član centra za filozofijo vzgoje. Je soavtor učnega načrta in maturitetnega kataloga za predmet filozofija. Deluje tudi kot odgovorni urednik revije Filozofija na maturi (FNM) in glavni ocenjevalec na maturitetni komisiji za filozofijo. Poleg tega je urednik tudi pri revijah Vzgoja in izobraževanje in Šolsko polje ter zbirkah Kratka dela in Temeljna dela.

Dr. Bojan Borstner je redni profesor za filozofijo in metodologijo znanosti na Filozofski fakulteti v Mariboru. Je eden pionirjev filozofije za otroke na Slovenskem. V letih 1992 in 1994 je bil predsednik Slovenskega filozofskega društva. Je avtor številnih knjig in strokovnih študij. Področja njegovega dela so predvsem ontologija, filozofija znanosti in zgodovina filozofije.

Dr. Tomaž Grušovnik je filozof in publicist, zaposlen na Univerzi na Primorskem, kjer na Pedagoški fakulteti poučuje različne predmete, povezane s filozofijo in humanistiko ter vzgojo. Na Inštitutu za filozofske študije istoimenske univerze je deloval od njegove ustanovitve do leta 2016. Od leta 2018 je tudi predsednik Slovenskega filozofskega društva (SFD). Za svoje poučevanje je prejel »Svečano listino« za mladega visokošolskega učitelja za leto 2017, ki mu jo je podelila Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta.

Maja Vačun je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok ter profesorica slovenščine in filozofije. Zaposlena je na Osnovni šoli Selnica ob Dravi kot pomočnica ravnateljice in knjižničarka. Poučuje domovinsko in državljansko kulturo in etiko, že več let pa vodi tudi krožek oz. izbirni predmet filozofija za otroke. V sklopu tega vsa leta sodeluje tudi z oddelkom za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru.

Oznake: