29. 4. 2019

Več znanstvenih objav, več znanja?

V znanosti imamo problem. Sistem, ki se je razvil v daljšem časovnem obdobju objavljanja raziskav, vodi v slabo znanost. Naj začnem s posplošeno predstavitvijo dela sodobne raziskovalke ali raziskovalca. Na začetku se kot nadobudna raziskovalka in raziskovalec dobro seznaniš s področjem raziskovanja, ki te zanima. Zatem se ponavadi odprejo nova in nova vprašanja, na katera upaš, da je mogoče odgovoriti. Najprej na podlagi že pridobljenega znanja iz doslej objavljenih raziskav oblikuješ vprašanja in zastaviš hipoteze, ki jih je mogoče preverjati. Za preverbo hipotez uporabiš že znane metode ali oblikuješ nove in zbiraš podatke. Te potem praviloma s statistično analizo obdelaš in dobiš rezultate, ki bodisi kažejo v prid tvoje hipoteze bodisi jo zavračajo. Nato pridobljene rezultate ovrednotiš v razpravi in jih povežeš s pred tem znanimi dejstvi in razviješ nova vprašanja in zamisli za dodatne raziskave.