14. 11. 2019

Proti modernemu svetu: tradicionalizem in fašizem

Avtor:

Odziv Roka Plavčaka na članek Muanisa Sinanovića Tradicionalizem in fašizem, objavljen 21. septembra 2019 v Vrabcu Anarhistu

Ker sem eden redkih, ki je v našem času in prostoru sploh pisal o tradicionalizmu in fašizmu kot o sorodnih in v marsičem prekrivajočih se idejnih tokovih, mi neimenovano naslavljanje, da »naš čas skorajda več ne razlikuje med tradicionalizmom in fašizmom,« prigovarja k odgovoru. »Zagovarjati tradicijo za levico pomeni toliko kot biti fašist,« še zapiše Muanis Sinanović v eseju Tradicionalizem in fašizem, in poda svojo interpretacijo tradicionalizma. Ta je, ne samo neobičajna, pač pa zgrešena in zato – govorimo o interpretaciji, ne o interpretu – zavajajoča.