12. 5. 2020

Lucidni interval

Zgodovina se seveda ni končala leta 1989 niti 1995. Od takrat se je spremenilo marsikaj, predvsem na slabše. Kaj in kako, je dolga zgodba, ki jo vsak vidi in pripoveduje na svoj način. Mislim, da je bil eden od razlogov ravno v tej trdni veri v ireverzibilnost poti v demokracijo. V navdušenju smo postali malomarni, verjeli smo, da bodo šle stvari same od sebe, po neki notranji in nezaustavljivi logiki. Verjeli smo, da je dovolj, da novim demokracijam pomagamo vzpostaviti demokratične institucije, sprejeti spodobne ustave in zakonodaje, organizirati redne volitve, potem pa bo vse šlo kot po tirnicah v vedno lepšo, svobodnejšo in varnejšo prihodnost