5. 2. 2014

Living with consequences

Avtor:

Spletna edicija »Poligrafov« pod naslovom »Living with consequences«, prinaša naslednje prispevke s področja okoljske filozofije – Nadja Furlan Štante: »Biotska soodvisnost: iz perspektive teološkega ekofeminizma«, Emily A. Holmes: »Ekofeministična kristologija, utelešenje in duhovnost ter etika prehranjevanja«, Mădălina Diaconu: »Pestrost kot moralni imperativ in estetska vrednota«, Paul Haught: »Kraj, naracija in vrlina«, Evelyn Schulz: »Japonska, 11 marec 2011 in njegove posledice: refleksija o problemih okoljske etike in družbe«, Vojko Strahovnik: »Težavnost živalskega vprašanja«, Anton Mlinar: »Etika živali in etično zrcalo«. Edicijo, ki je v PDF formatu na voljo v angleškem jeziku, je uredil Tomaž Grušovnik.