2. 1. 2018

Deregulacija brez varovalk: recept za izkoriščanje in prekarizacijo dela

Po desetih letih reform trga dela v EU in pri nas bi morali biti zadovoljni z ugotovitvijo, da je revna samozaposlenost boljša od brezposelnosti.

Pred desetimi leti je Evropsko unijo zajela globalna gospodarska in finančna kriza. Gospodarska rast se je ustavila, brezposelnost povečala, številna podjetja so propadla ali množično odpuščala delavce.

Visoki evropski uradniki in politiki so se tedaj odločili za obsežne reforme (deregulacijo) delavske zakonodaje in trga dela v EU. Državljanom so sporočali, da se je treba za boljšo prihodnost odreči delavskim in socialnim pravicam, ki so jih v prejšnjem stoletju uvajale socialne države: varnim rednim zaposlitvam, zdravstvenemu zavarovanju, plačanemu dopustu, nadomestilom za brezposelnost, zagotovljeni minimalni plači in pravici do sindikalnega organiziranja. Le tako da bo mogoče razbremeniti gospodarstvo, znova zagnati gospodarsko rast, vrniti delovna mesta in blaginjo ter enakovredno tekmovati z drugimi velikimi ekonomijami, predvsem ZDA in Kitajsko.