20. 6. 2013 Cenzurirano

Ne zapravimo edinstvene priložnosti za obnovo Pekarne!

Poziv Mestni občini Maribor in uporabnikom Pekarne

V Zavodu PIP, ki je tudi Regionalno stičišče nevladnih organizacij v Podravju pozdravljamo pripravljenost župana Mestne občine Maribor, dr. Andreja Fištravca, da kljub trenutni nezavidljivi situaciji, v kateri se mesto nahaja v finančnem in gospodarskem oziru, občina s prenovo Pekarne zagotovi sodobno infrastrukturo, ki bo tudi v prihodnje polnokrvno služila kulturi in ostalim civilno družbenim dejavnostim. Maribor si tak center kot središče regije in urbano okolje nedvomno zasluži in ga potrebuje. Upoštevajoč kontekst nastanka in dosedanjega delovanja pomembnega in hkrati občutljivega, pogosto tudi ranljivega kulturnega in družbenega okolja, ki ga Pekarna predstavlja, razumemo tudi bojazni in dileme, ki se pojavljajo pri njegovih uporabnikih, še posebej, ko gre za tako radikalni poseg v okolje, kot je prenova, ki spreminja ne samo podobo kompleksa, temveč tudi utečeno delovanje njenih uporabnikov. V Pekarni bo potrebno vsekakor zagotoviti tudi v prihodnje možnost dostopa do prostorov čim večjemu številu posameznikov, (nevladnih) organizacij ter programov, ki bodo mestu v zameno za podporo, ki je bodo deležni v smislu rabe prostora in subvencij pri stroških uporabe, vračali s kvalitetno kulturno in ostalo družbeno oz. družabno ponudbo.

Ker verjamemo, da je interes župana in mesta, da do prenove Pekarne pride in bi bilo res škoda, da te priložnosti ne bi izkoristili, predlagamo, da kot človek, ki zelo dobro razume in pozna občutljivost človeške narave in družbenega okolja, skupaj s svojo ekipo stori vse za rešitev nastalega konflikta različnih interesov in pogledov na prihodnost Pekarne ter vloži dodatni napor, da se doseže dogovor, ki bo zagotavljal trajni obstoj kompleksa in s tem ustvarjene pogoje, ki bodo omogočali tudi prihodnjim rodovom njegovo uporabo za delovanje in ustvarjanje. Hkrati pa apeliramo tudi na uporabnike, da pri iskanju rešitve ne zasledujejo zgolj lastnih parcialnih interesov temveč svoj pogled razširijo na vse vidike razvoja pekarniškega kompleksa. Želimo si torej rešitev, ki ne bo ogrozila priložnosti, ki jo imajo Maribor, Pekarna, predvsem pa vsi ki v njej ustvarjajo in bodo lahko v boljših pogojih, ustvarjali tudi v prihodnje, ne da bi se prej ko slej zgodilo neizbežno – da se celotna zgradba in zgodba sesuje sama vase.

Zato pozivamo obe strani, da se, namesto postavljanja pogojev in ultimatov, zavežeta k nadaljnji obnovi Kulturnega centra Pekarna, hkrati pa vzpostavita in nadaljujeta dialog o perečih problemih. Le s takšnim odnosom bo lahko oblast omogočila prebivalcem in nevladnim organizacijam soustvarjanje mesta, v katerem živijo, organizacijam pa učinkovito delovanje, ki služi interesom članov in družbe.

Zavod PIP
Regionalno stičišče NVO v Podravju
Bojan Golčar

Oznake: