5. 2. 2015 Kotiček

Narava – špekulacija s prihodnostjo

Avtor:

Natur – Spekulationsobjekt mit Zukunft (2014, Arte)

Francoski dokumentarni film iz leta 2014 v različnih državah preiskuje zaskrbljujoče pretvarjanje naravnih virov v trgovsko blago, ki je pristalo v ciklu finančnih tokov. Kako je varstvo okolja postalo globalni trg? Zakaj se finančni svet tako goreče zanima za to novo poslovno področje?

Že nekaj let je v razcvetu novi trg, ki pretvarja naravo v ekonomsko korist. Upadanje biotske raznovrstnosti lahko na primer poveča tržno vrednost živih bitij. Toda katere nevarnosti pretijo ljudem in naravi, če gospodarstvo in banke prevzamejo naravna bogastva Zemlje v svojo posest? Če živali in rastline prevajajo v finančne produkte in okolje spreminjajo v špekulativni kapital? Kakšen je odnos med akterji teh novih trgov in tistimi, ki so odgovornimi za nedavno svetovno finančno krizo? Kakšen vpliv imajo lobiji pri povečevanju tega »naravnega kapitala« v mednarodnih institucijah kot so ZN ali EU? Kateri zakoni urejajo te nove trge?

V Ugandi je veliko ljudi že žrtev špekulacij z naravo. V Braziliji se poslužujejo izmišljotin o domnevnem reševanju tropskega deževnega gozda. V Združenih državah Amerike in v Maleziji so sedaj banke začele »ščititi« ogrožene živalske vrste.

Vpričo konkretnih primerov dokumentarni film sooča odločevalce in politike z nevarnostmi njihovih ravnanj za okolje in prebivalstvo. Medtem se je razvila tudi burna razprava o trgovini z našo naravno dediščino. Nekateri ekonomisti vidijo v teh transakcijah znanilce nove finančne krize. Toda tokrat je na kocki prihodnost narave in s tem prihodnost nas vseh.

Oznake: