Mediozofija – o posredovanem svetu

Že leta 2012 smo Zofijini zastavili program, ki smo ga poimenovali »Mediozofija« (lat. medium – posredovati, gr. sophia – modrost), katerega namen je aktivna kritična obravnava »posrednikov« med posameznikom, družbo in svetom. Skozi analizo teh posrednikov ali medijev, si v jedru procesa zastavljamo tri ključna vprašanja: kaj, kdo in kako.

Več o programu:
http://zofijini.net/mediozofija/

Dokumentarni strip »Mediozofija«:
http://zofijini.net/predavanja_mediozofija/