20. 11. 2012 Zofija v medijih

Poziv slovenski vladi glede prelivanja krvi v Gazi

V društvu Zofijinih ljubimcev z veliko zaskrbljenostjo spremljamo trenutno dogajanje v Gazi. V šestih dneh trajanja vojaške operacije je bilo po podatkih Organizacije združenih narodov ubitih 57 palestinskih civilistov (smrtnih žrtev je po podatkih palestinske tiskovne agencije sicer 112), od tega 18 otrok, več kot 740 Palestincev, večinoma civilistov (od tega 252 otrok in 139 žensk) pa je bilo poškodovanih. Ubiti so bili tudi trije izraelski civilisti in poškodovanih 127, od tega mnogo otrok. To so trenutni podatki, ko to pišemo.

Gaza je s 360 km2 na katerih živi več kot 1,6 milijona Palestincev (4500 ljudi/km2) eno najgosteje naseljenih območij na svetu. Od 1,6 milijona ljudi jih je 1,2 milijona beguncev. Na območju Gaze se nahaja osem begunskih taborišč. Več kot 80% ljudi je odvisnih od mednarodne humanitarne pomoči, za 44% ljudi je preskrba s hrano negotova. Blokada Gaze, ki traja od leta 2007, ohranja visoko stopnjo brezposelnosti, negotovo preskrbo s hrano, šibkost gospodarstva in odvisnost od mednarodne humanitarne pomoči ter številne ljudi potiska pod prag revščine. 35% obdelovalnih površin in 85% ribolovnega območja je zaradi izraelskih restrikcij deloma ali popolnoma nedostopnih. Omejitev ribolovnega območja na tri navtične milje od obale je po podatkih Urada za koordinacijo humanitarnih zadev (OCHA) ogrozilo preživetje okrog 35.000 ljudi. Zaradi omejitve uvoza je ovirana tudi poprava in nadgradnja kanalizacijskega omrežja, zaradi česar se vsakodnevno v morje sprosti 90 milijonov neobdelanih ali delno obdelanih odplak, ki resno ogrožajo zdravje tamkajšnjega prebivalstva. Kmetijske površine, ki se nahajajo 500 metrov od zelene črte (meja z Izraelom) so popolnoma nedostopne, dostop do površin, ki se nahajajo na območju do 1500 metrov od zelene črte pa je tvegano zaradi izraelskih »opozorilnih strelov«. Omejitve uvoza (tudi osnovnega gradbenega materiala) so vodila v izgradnjo tunelov pod mejo z Egiptom, ki so zaradi velike potrebe po gradnji in brezposelnosti prisilila tisoče delavcev, tudi otrok, v tvegano tihotapljenje surovin pod zemljo (od leta 2007 je med delom v tunelih umrlo 172 civilistov, 318 jih je bilo ranjenih). Zaradi zapore je redno motena tudi oskrba z gorivom in elektriko (tudi do 12 ur na dan).

Omejitev gibanja velja tudi za tamkajšnje prebivalstvo, ki so v Gazo praktično zaklenjeni. Junija 2010, po uboju devetih turških aktivistov s strani izraelske vojske, se je blokada sicer nekoliko sprostila, tako da so se lahko začeli nekateri mednarodni obnovitveni projekti, vendar pa morajo biti ti v dolgotrajnih postopkih odobreni, tako da je razen za predhodno odobrene mednarodne projekte še vedno omejen uvoz osnovnega gradbenega materiala, zdravstvenega materiala (vključno z rentgenskimi napravami), vozil, telekomunikacijskih naprav itd.

Omejitev uvoza in gibanja je močno vplivala tudi na zdravstveno oskrbo v Gazi. Moten je bil uvoz medicinske opreme in rezervnih delov, zdravstvenemu osebju pa je bilo onemogočeno izobraževanje izven Gaze. V Gazi se tako trenutno soočajo s pomanjkanjem delujoče zdravstvene opreme, pa tudi zdravil in medicinskih pripomočkov. Svetovna zdravstvena organizacija v svoji izjavi za javnost 17. novembra 2012 navaja, da naj bi v Gazi že pred začetkom vojaške operacije povsem zmanjkalo 192 vrst zdravil (40% temeljnih zdravil) in 586 tipov medicinskih pripomočkov (65% temeljnih pripomočkov).

Na območju Gaze se srečujejo tudi s stalnimi težavami zaradi slabe kvalitete pitne vode. 90 – 95% vode iz vodovodnega omrežja ne ustreza mednarodnim standardom zaradi infiltracije odpadnih voda in morske soli.

Izrael vztraja pri obrambni naravi vojaškega posega, vendar pa legitimnost tovrstnih posegov močno zmanjšujejo pretekla vojaška aktivnost Izraela, zlasti operacija “Cast Lead” pred štirimi leti, in politika apartheida ter blokade, ki jo Izrael vodi na okupiranem ozemlju in tamkajšnje prebivalstvo že vrsto let potiska v nevzdržne življenjske razmere ter na rob humanitarne katastrofe.

V vojaški operaciji “Cast Lead” (27. december 2008 – 18. januar 2009) je bilo glede na podatke poročila “Bearing the brunt again: Child Rights Violations during Operation Cast Lead” organizacije “Defence for Children International” ubitih 1409 Palestincev, večinoma civilistov, od tega 353 otrok. Ranjenih je bilo 860 otrok. Popolnoma uničenih je bilo 3600 domov, brez strehe nad glavo pa je ostalo 21.000 ljudi. Uničena in poškodovana je bila tudi vodna in komunalna infrastruktura, kar je dodatno ogrozilo že tako kritično stanje javnega zdravja na območju Gaze. Uničeni so bili številni gospodarski in industrijski objekti, obdelovalne površine, rastlinjaki, farme, namakalni sistemi, vodne črpalke, vodnjaki, zdravstveni in izobraževalni objekti, laboratoriji, šole, vrtci…

Civilne žrtve in uničeni ali poškodovani civilni objekti so bili posledica nediskriminatornih in disproporcionalnih napadov, kar predstavlja nedvoumno kršitev mednarodnega humanitarnega prava, ki v primeru oboroženih konfliktov zavezuje udeležence k maksimalni zaščiti civilistov. Izrael k spoštovanju mednarodne zakonodaje dodatno zavezuje dejstvo, da je okupacijska sila, kar ostaja kljub fizični odsotnosti na območju Gaze po letu 2005, saj še zmeraj nadzira meje, morje in zračni prostor, gospodarstvo, telekomunikacije, energijske vire, vodo in komunalni sistem. Izrael je tako glede na Četrto ženevsko konvencijo dolžan zaščititi civilno prebivalstvo okupiranega ozemlja.

Obrambna narava vojaške ofenzive tako nikakor ne opravičuje nesorazmerno velikega števila civilnih žrtev in številnih uničenih civilnih objektov, ki so skupaj z več let trajajočo blokado ohromili in dotolkli tamkajšnje gospodarstvo in razvoj, prebivalce pa potisnili v nevzdržne življenjske razmere. Civilno prebivalstvo v Gazi je zaradi izredne situacije, v kateri je kar 80% ljudi odvisnih od mednarodne humanitarne pomoči, izjemno ranljivo in nepripravljeno na kakršnikoli vojaški poseg. Nasilno reševanje konflikta tako problema ne bo rešilo, ampak bo prebivalce Gaze pahnilo v dokončno humanitarno katastrofo. Od slovenske vlade in Ministrstva za zunanje zadeve tako zahtevamo, da se odreče indiferentnosti do nastale zaostritve bližnjevzhodnega konflikta in s tem tihi podpori izraelski politiki pri kršenju človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava ter pripomore k takojšni prekinitvi vojaške operacije in zaščiti civilistov.

Dovolj je bilo!

Za Zofijine,
Anja Turin