4. 8. 2009 Kotiček, Zofija v medijih

Javni poziv za pregon Busheve administracije

Prispevek vest.si z dodatkom

Po mnenju Zofijinih ljubimcev je z neobsodbo Busheve administracije ogrožena legalnost zahodnih demokracij.

Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike izhaja iz civilno družbene iniciative v boju proti politični apatičnosti in širjenju kritične misli, še posebej politične mobilizacije na področju Maribora. Že od leta 1996 in kot društvo od 2001 odpirajo javni prostor za kritično analizo in refleksijo družbenih dogodkov ter skušajo prebuditi apatične zemljane v aktivno državljanstvo. V ta namen vsako sredo med drugim organizirajo t.i. šolo politične pismenosti ter tako ali drugače intervenirajo v javni prostor.

Ena izmed zadnjih intervencij je tudi javni poziv k pregonu administracije Georga W. Busha za zločine proti človeštvu, v katerem so izpostavili tri ključne točke in sicer dejanje agresije na tujo državo, avtorizacijo in uporabo mučenja in nelegalno pridržanje oseb. O tem, kam je mednarodna politika in pravo zaplavala po 11. septembru 2001, kdo lahko sedaj odigra ključno vlogo in kako lahko slovenska vlada pripomore k obsojanju ameriških zločinov pojasni Miha Andrić, predstavnik Zofijinih ljubimcev:

Vprašanje je tudi, ali ima sedanji ameriški predsednik Barack Obama to revolucionarno moč, ki jo je nakazal v predvolilnem boju. Miha Andrić pojasnjuje:

Zofijini ljubimci s podpisom pod izjavo Margaret Mead sporočajo: »Nikoli ne dvomite ali lahko majhna skupina resnih in predanih ljudi spremeni svet«.

Vesna Vravnik

Vir: http://www.vest.si/2009/08/04/javni-poziv-za-pregon-busheve-administracije/

12438

DODATEK

Napotila:

Javni poziv
http://www.zofijini.net/bodica_poziv

Inventura Poziva
http://www.zofijini.net/bodica_bush_zakaj

Vincent Bugliosi – Sodni pregon G.W. Busha zaradi umora
http://www.zofijini.net/modrost_sodni

Zbirka različnih povezav na temo pregona administracije G.W. Busha
http://www.warcriminalsout.com/The_Prosecution_of_George_W_Bush.html

Wikipedia (med drugimi)
http://en.wikipedia.org/wiki/Movement_to_impeach_George_W._Bush,
http://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_the_Iraq_War,
http://en.wikipedia.org/wiki/Legitimacy_of_the_2003_invasion_of_Iraq,
http://en.wikipedia.org/wiki/The_International_Criminal_Court_and_the_2003_invasion_of_Iraq
http://en.wikipedia.org/wiki/Torture_and_the_United_States

Podpora zapornikom Guantanama
http://www.cageprisoners.com/articles.php?id=27259

Will Bush Officials Face War Crimes Trials? Few Expect It
http://www.commondreams.org/headline/2008/12/20-0

Will War Crimes Be Outed?
http://www.thenation.com/doc/20081229/brecher_smith

Demands for war crimes prosecutions are now growing in the mainstream
http://www.salon.com/opinion/greenwald/2008/12/18/prosecutions/

Peticija
http://www.thepetitionsite.com/1/charge-george-bush-on-war-crimes#signatures

The Prosecution of George W. Bush for Murder
http://www.amazon.com/Prosecution-George-W-Bush-Murder/dp/159315481X
http://www.prosecutionofbush.com/
http://www.youtube.com/watch?v=jRlJk1qhWVw

Obama Wants Amnesty for Torturers
http://www.democrats.com/obama-wants-amnesty-for-torturers

Hard Evidence Of Bush’s Crime Of Iraq
http://bushcrimes.net/

SENATE ARMED SERVICES COMMITTEE INQUIRY INTO THE TREATMENT OF DETAINEES IN U.S. CUSTODY
http://levin.senate.gov/newsroom/supporting/2008/Detainees.121108.pdf

Attorney Scott Horton on “Justice After Bush: Prosecuting an Outlaw Administration”
http://www.democracynow.org/2008/12/3/attorney_scott_horton_on_justice_after

Obama: Torture and secrecy betray core American values
http://www.barackobama.com/2007/10/04/obama_torture_and_secrecy_betr.php

Justice after Bush: Prosecuting an outlaw administration
http://harpers.org/archive/2008/12/0082303

How America Gets Away with Murder
http://musictravel.free.fr/political/political66.htm
http://www.amazon.com/How-America-Gets-Away-Murder/dp/0745321518

George W. Bush, War Criminal?: The Bush Administration’s Liability for 269 War Crimes
http://www.amazon.com/George-Bush-War-Criminal-Administrations/dp/0313364990
http://www.buzzflash.com/store/items/1430
http://search.barnesandnoble.com/George-W-Bush-War-Criminal/Michael-Haas/e/9780313364990

The Trial of Donald Rumsfeld: A Prosecution by Book
http://www.amazon.com/Trial-Donald-Rumsfeld-Prosecution-Book/dp/1595583416/ref=pd_sim_b_3
http://thenewpress.com/index.php?option=com_title&task=view_title&metaproductid=1722
http://ccrjustice.org/trialofrumsfeld

Torturing Democracy
http://www.torturingdemocracy.org/

WASHINGTON, YOU’RE FIRED
http://www.washingtonyourefired.com/

Licence to Torture
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00kpz21

Frontline
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/

»Primer Bush«

Georga W. Busha je skupaj z njegovim kabinetom mogoče obtožiti vojnih zločinov za naslednja dejanja:

– Ponarejanje dokazov, ki so vodili do vojne v Iraku (According to the Center for Public Integrity, President Bush’s administration made a total of 935 false statements between 2001 and 2003 about Iraq’s alleged threat to the United States),
– nelegalna podlaga za napad na drugo državo (s podporo VB),
– delovanje v nasprotju z odločitvijo in določbami Združenih narodov,
– mučenje in ubijanje ujetnikov,
– ustanavljanje in vodenje skritih zaporov po svetu (v sodelovanju z državami zaveznicami), ki niso upravljani z nobenim mednarodno veljavnim predpisom,
– uporaba prepovedanih orožij (beli fosfor),
– podpora in sodelovanje z »genocidnimi« režimi po svetu itd…

Vir: http://bushcrimes.net/

»11.12.2008 je posebna komisija senata, ki je preiskovala ravnanje s pridržanimi zaporniki, ki so v pristojnosti ZDA, izdala poročilo, ki temelji na 18 mesečnem preiskovanju. Predsedujoča komisiji, senatorja Carl Levin in John McCain, sta v poročilu zaključila, da je bilo mučenje in zloraba zapornikov, ki so bili pridržani s strani ZDA, neposreden rezultat praks, avtoriziranih in vpeljanih v prakso s strani najvišjih organov administracije G. W. Busha, na čelu z samim predsednikom, obrambnim ministrom Donaldom Rumsfeldom, podpredsednikom Dickom Cheneyem, pravnim svetovalcem Davidim Addingtonom in svetovalcem Pentagona, generalom Williamom J. Haynesom II. V 19. točkah – sklepih je v poročilu podana podlaga za kazenski pregon Busheve administracije za vojne zločine.«

Sklepi: http://levin.senate.gov/newsroom/supporting/2008/Detainees.121108.pdf

Ameriška administracija je prekršila (vsaj) naslednje mednarodne konvencije:

Command responsibility
http://en.wikipedia.org/wiki/Command_responsibility
Geneva Conventions, posebej Common Article 3
http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva_Conventions
United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_Against_Torture
International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid
Crime of Apartheid

Vir: http://www.prosecutionofbush.com/

Izbrani citati

»We owe it to the American people and history to pursue the wrongdoing of this administration whether or not it helps us politically…. Our actions will properly define the Bush Administration in the eyes of history.« Rep. Robert Wexler (D-FL)

»The secret authorization of brutal interrogations is an outrageous betrayal of our core values, and a grave danger to our security. We must do whatever it takes to track down and capture or kill terrorists, but torture is not a part of the answer – it is a fundamental part of the problem with this administration’s approach. Torture is how you create enemies, not how you defeat them. Torture is how you get bad information, not good intelligence. Torture is how you set back America’s standing in the world, not how you strengthen it. It’s time to tell the world that America rejects torture without exception or equivocation. It’s time to stop telling the American people one thing in public while doing something else in the shadows. No more secret authorization of methods like simulated drowning. When I am president America will once again be the country that stands up to these deplorable tactics. When I am president we won’t work in secret to avoid honoring our laws and Constitution, we will be straight with the American people and true to our values,« Barack Obama

Vir: http://www.barackobama.com/2007/10/04/obama_torture_and_secrecy_betr.php

»It would be unfair to prosecute dedicated men and women working to protect America for conduct that was sanctioned in advance by the Justice Department,« Attorney General Eric Holder

»The future will be threatened by additional examples of executive lawlessness by leaders who fear no personal consequences« DEAN LAWRENCE VELVE

In an interview with Jane Mayer of /The New Yorker/, a former senior CIA official with knowledge of the administration’s torture program summarized its attitude more bluntly: »Laws? Like who the fuck cares?«

It is not without justification that Bush was able to claim in 2005, “We had an accountability moment, and that’s called the 2004 elections.” Such taunts recall the (likely apocryphal) moment when William Tweed, the corrupt head of New York’s Tammany Hall, was confronted with indisputable evidence of graft. “Well,” he said, “what are you going to do about it?”

18 U.S.C. § 2340 makes it a crime for any “person acting under the color of law” to “inflict severe physical or mental pain or suffering (other than pain or suffering incidental to lawful sanctions) upon another person within his custody or physical control.” The penalty for this crime—as Bush’s Office of Legal Counsel carefully noted in a 2003 memo on the subject—is up to twenty years in federal prison.

This may explain why, when Will Bunch of the /Philadelphia Daily News/ asked Barack Obama in August “whether an Obama administration would seek to prosecute officials of a former Bush Administration,” the senator’s response was guarded. “I can’t prejudge that, because we don’t have access to all the material right now. I think that you are right: if crimes have been committed, they should be investigated. You’re also right that I would not want my first term consumed by what was perceived on the part of Republicans as a partisan witch hunt, because I think we’ve got too many problems we’ve got to solve.” Obama adviser Cass Sunstein has similarly warned that pursuing prosecutions of Bush Administration officials would generate a “cycle” of partisan recriminations.

Vir: http://harpers.org/archive/2008/12/0082303

Filmi na temo pregona in kazenske odgovornosti ameriške administracije

»Torturing Democracy«
http://www.torturingdemocracy.org/

»Washington You Are Fired«
http://www.washingtonyourefired.com/

»Taxi to the Dark Side«
http://www.taxitothedarkside.com/taxi/

»Ghosts of abu Ghraib«
http://www.hbo.com/docs/programs/ghostsofabughraib/

»Standard Operating Procedure«
http://www.sonyclassics.com/standardoperatingprocedure/

»The Road to Guantanamo«
http://www.roadtoguantanamomovie.com/

»Torture: The Guantanamo Guidebook«
http://www.teamdelta.net/GuantanamoGuidebook.htm

»American Faust: From Condi to Neo-Condi«
http://www.imdb.com/title/tt1385473/

»Why We Fight«
http://www.sonyclassics.com/whywefight/

»PBS Frontline Bush’s War«
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/bushswar/

»Cheney’s Law«
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/cheney/

»Spying on the Home Front«
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/homefront/

»News War«
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/newswar/

»The Enemy Within«
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/enemywithin/

»The Dark Side«
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/darkside/

»The Torture Question«
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/torture/

»Rumsfeld’s War«
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/pentagon/

»Truth, War, and Consequences«
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/truth/

»The War Behind Closed Doors«
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/iraq /
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/

IZBRANA VPRAŠANJA

(za še kakšno pišite na zofijini@yahoo.com)

Kakšen je namen poziva Zofijinih?

Kot je omenjeno v javnem pozivu, je naša želja predvsem spodbuditi razpravo in pritisk na ustrezne institucije, ki so dolžne ukrepati po načelu, da smo pred zakonom vsi enaki. Ob tem si vsekakor želimo slišati tudi kakšno stališče do tega vprašanja zavzema slovenska vlada in nenazadnje seveda tudi slovenska javnost. Poziv je namenjen tudi temu, da ponovno opomni na potrebo po kazenskem pregonu omenjenih ljudi in na tragične posledice v kolikor se to ne bi zgodilo….

Kam smo poziv naslovili?

Poziv smo primarno naslovili na slovensko javnost, slovensko vlado in njene institucije….

Kdo je pristojen za kazenski pregon?

Seveda so za pregon v prvi vrsti pristojna sodišča v ZDA in VB, v kolikor pa tega ustrezno ne bodo rešili v svojih državah, je na potezi mednarodna skupnost na čelu z institucijami, ki so vzpostavljene za takšne primere, kot je recimo mednarodno kazensko sodišče, ki sicer neposredno za pregon državljanov ZDA nima pristojnosti, vendar mu lahko, kot je pokazal primer Sudana, pristojnosti podeli varnostni svet ZN, česar pa glede na moč ZDA v ZN seveda ni realno pričakovati, vendar opcija vsaj teoretično obstaja. Potem je opcija vzpostavitev posebnega sodišča za konkretno kršitev, podobnega tistemu v Nurembergu ali nedavnim posebnim tribunalom za zločine v Ruandi in na Balkanu. Če pristojne mednarodne organizacije kljub tem možnostim ne bodo uspešne, še vedno obstaja možnost, da se obtožbe pripravi na bolj lokalnem nivoju, se pravi na ravni Evropske unije ali pa, če tudi to ne bo možno, kar znotraj posameznih držav, kjer to seveda omogoča zakon. To možnost med drugimi na nek način že izkorišča Španija…

Treba je razumeti, da svetovna skupnost na srečo glede tega vprašanja ne sedi “križem rok”, dogaja se ogromno, ker se bolj ali manj vsi zavedamo posledic, če se ekscesov kot smo jim bili priča v vojni proti terorizmu ne kaznuje ustrezno. Potrebno je napeti vse sile, da bodo pobude, ki se trenutno sprožajo, tudi uspešne, da bodo skratka pripeljale do ustreznih kazenskih postopkov. Pomembno je tudi to, da se ne zadovoljimo le z kaznovanjem t.i. “malih rib”, temveč, da se dejansko kaznuje najbolj odgovorne….

Je Amerika z novim predsednikom pripravljena odstirati zgodovinska dejstva? Ima Barack Obama to revolucionarno moč?

Predsednik ZDA je institucija, ki je zavezana branjenju ameriških interesov in ti gotovo niso v tovrstnem priznavanju šibkosti, sploh v današnjem času, ko ZDA in njen status ogroža kar nekaj dejavnikov. Obama ima glede tega vprašanja zelo načelen problem. Po eni strani mora varovati ameriške interese in dominacijo ZDA na vseh možnih frontah, po drugi pa svoja načela in obljube, ki jih, vsaj na videz, želi zastopati. Ta razdvojenost je lepo razvidna iz njegovih dejanj in besed v zvezi s tem primerom. Povsem realno seveda ni pričakovati, da bi Obama žrtvoval svojo politično kariero za tovrsten poseg v ameriški ponos, gotovo pa ne v prvem mandatu, ko tudi pod pretvezo, da so druge stvari trenutno pomembnejše, zaenkrat še uspeva brzdati pritiske. V kolikor pa mu uspe pridobiti tudi drugi mandat in če bi bile razmere za to ugodne, pa je tudi pri Obami vse mogoče. Vendar ta zadeva niti ni v tolikšni meri v pristojnosti (ali moči) predsednika. Če bodo ustrezne institucije naredile vse kar od njih zahteva ameriška zakonodaja, bi moralo do kazenskega postopka priti po “naravni poti”. To je namreč tudi izgovor ZDA zakaj se tako vztrajno brani vseh mednarodnih sodišč, menijo namreč, da je ZDA pravna država, ki vse tovrstne anomalije lahko uredi sama. Sodstvo je neodvisna veja oblasti, ki lahko in mora kaznovati vse po istem ključu, problem je samo, ker tega ne počne ali pa, ker te zadeve tako dolgo trajajo. Vsaj glede časa smo lahko brez skrbi, zločini proti človeštvu namreč ne zastarajo. Problem je lahko samo v tem, ker lahko (ali pa so že) v Bushovem mandatu vpeljane spremembe obveljajo kot legitimne…

Kakšno vlogo lahko odigra naša vlada in druge pristojne institucije?

Kot že rečeno, lahko naša vlada (vsaj teoretično) vrši pritisk na ustrezne mednarodne institucije, da pričnejo opravljati svoj posel. Lahko podaja predloge, lobira in kar je še podobnih načinov pritiska, da se nekaj dejansko začne premikati. Lahko je tudi slaba vest mednarodne skupnosti v kolikor glasovi potihnejo, se pravi da uradno opozarja na potrebo po pregonu ljudi, ki zakrivijo vojne zločine. Pri tem velja morda opozoriti, da se to ne nanaša samo na konkreten primer ZDA, ki bi res, v kolikor bi se udejanjil, pomenil zgodovinsko preokretnico v mednarodnem pravu, pač pa podobno velja tudi za druge države, ki kršijo skupno sprejeta načela človeškosti – ob tem velja posebej izpostaviti Izrael, Kitajsko, Rusijo itd., skratka vse tiste primere, ki ostanejo nedorečeni samo zato, ker jih zagreši nekdo, ki je dovolj močan, da mu za storjeno ni potrebno odgovarjati…

Pravno pojasnilo brezplačne pravne pomoči (PIC)

Glede postopkov v Sloveniji: kazenske postopke v Sloveniji praviloma sprožajo tožilci (iz Okrožnih državnih tožilstev), pri katerih je možno tudi podati ovadbo. Za določena kazniva dejanja je možno postopke pred domačimi sprožiti tudi brez tožilstva – kadar zakon omogoča zasebno tožbo. Vendar je pred tem potrebno v omenjenem primeru upoštevati tudi to, da je možno kazenski postopek (v katerem se ugotavlja kazenska odgovornost) sprožiti samo za vnaprej določena kazniva dejanja, ki jih v Sloveniji določa Kazenski zakonik:

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO905.html (veljal leta 2001)

V kolikor dejanje v času storitve ni kaznivo dejanje (čeprav to postane kasneje), osebe za takšno kaznivo dejanje ni možno obsoditi. Potrebno bo tako najprej poiskati kaznivo dejanje, da bi se lahko sprožil postopek, ki ga imate v mislih (oz. da se na tak način ugotovi ali je to sploh možno).

Sprožitev kazenskega postopka zoper dejanje, za katerega ne vemo katero kaznivo dejanje je (oziroma ga ne opredelimo kot neko kaznivo dejanje), ni možno.

Glede mednarodnih postopkov: splošnih mednarodnih kazenskih sodišč (po vzoru domačih) ne poznamo, temveč se mednarodna kazenska sodišča praviloma ustanovijo z mednarodnimi pogodbami in za točno določena kazniva dejanja – npr. vojne zločine na določenem območju. V tem primeru mednarodna pogodba sama določa, kako je z vodenjem postopka (kako sprožiti) oz. se materija uredi v statutu in drugih aktih sodišča. Za odgovornost kot jo omenjate posebna mednarodna pogodba po našem vedenju ne obstaja.

Glede na navedeno in poslanih podatkov vas tako težko usmerimo na pravi naslov, kjer bi bilo možno tak postopek sprožiti.

Vir: http://www.pic.si/