2. 12. 2022 Obvestila

»Maribor prihodnosti« – sklop aktivnosti za ‘zeleno’, trajnostno, podnebno nevtralno preobrazbo mesta ob Dravi

Projektna aktivnost: »izmenjevalnica idej o zelenih ureditvah«

Povabilo k posredovanju idej in predlogov za izmenjevalnico

V okviru mariborskega dela mednarodnega projekta »PRIHODNJA MESTA JUGOVZHODNE EVROPE – Future Cities of South East Europe« (2020 – 2022) in v okviru z njim povezanega sklopa aktivnosti »Maribor prihodnosti« smo v podjetju ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. pripravili osnovo za zagon »Izmenjevalnice idej o zelenih ureditvah«. Ideja izmenjevalnice je v oblikovanju organizirane kontaktne točke (stičišča, platforme), ki je namenjena izmenjavi in posredovanju informacij, zamisli, predlogov, vprašanj, nasvetov, izkušenj, gradiv in primerov dobre prakse, ki so tematsko osredotočeni na ureditve zelenih površin raznih vrst v Mariboru in njegovi bližnji okolici.

Izmenjevalnica ima namen prispevati k ‘zeleni preobrazbi’ Maribora, tj. k njegovi prilagoditvi na podnebne spremembe, dvigu njegove odpornosti na negativne posledice teh sprememb in k zasledovanju cilja ogljične (toplogredne) nevtralnosti mesta.

Tematika Izmenjevalnice so ureditve zelenih površin na razne vrste območjih, tj. okoli individualnih stanovanjskih hiš, okoli večstanovanjskih stavb (zelenice, zelene ureditve dvorišč, ploščadi …) , na ulicah in trgih (drevoredi, nasadi, cvetlične grede …), v parkih, ob odprtih športnih površinah, ob vodnih površinah, v sklopu urbanih kolektivnih vrtov, na šolskih dvoriščih in v neposredni okolici druge vrste javnih zgradb, v mestnih gozdovih, ob peš in kolesarskih poteh ipd. Tematsko pa se Izmenjevalnica ne nanaša na vrtičkarstvo, pridelavo rastlin v rastlinjakih, ureditve za živali in na druge vrste kmetijsko-pridelovalnih dejavnosti, enako pa tudi ne na gozdarstvo.

Vabilo vas, da za Izmenjevalnico posredujete svoje ideje, predloge, vprašanja, izkušnje …!

Kontaktni podatki Izmenjevalnice: ZUM d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor (s pripisom »Izmenjevalnica«)

Tel.: 02 250 53 12 (vsak delovnik med 14h in 16h) E-naslov: info@mariborprihodnosti.si ali projekt.FCSEE@zum-mb.si

Spletna stran: https://lnkd.in/eSCPihd2 (spletna podstran Izmenjevalnice je v pripravi)

LinkedIn: IZMENJEVALNICA idej o zelenih ureditvah

Facebook: izmenjevalnica Idej Zelene Ureditve Medium: https://lnkd.in/e6YcKGRT

Za začetno ekipo Izmenjevalnice:

Jože Kos Grabar, univ. dipl. inž. geod. pobudnik »Izmenjevalnice idej o zelenih ureditvah« ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

Izmenjevalnica je del mednarodnega projekta »PRIHODNJA MESTA JUGOVZHODNE EVROPE« – »Future Cities of South East Europe« (v delu za mesto Maribor), ki ga v obdobju 2020 – 2022 sofinancira EIT Climate-KIC in podpira Mestna občina Maribor.