23. 11. 2017 Predavanje

»Kaj je kapitalizem«

Kaj je kapitalizem? Številni nas prepričujejo, da živimo v družbi, kjer lahko zgolj trg koordinira družbene dejavnosti. Očitno je, da ves čas prihaja do različnih oblik sodelovanja med kapitalom in državo, pri katerem slednja igra ključno vlogo regeneriranja kapitalistične plenilske narave. V naravi kapitalizma je neskončna akumulacija kapitala, ki se nam prikazuje kot nenehen lov za profitom. Konkurenčni lov pa ne traja v nedogled, saj mehanizmi konkurence samodejno ustvarjajo monopole. Vzponi in padci, ki se kažejo kot krajše ali daljše krize kapitalizma, so samouničujoča težnja kapitalističnega sistema, ki jo vladajoči razred rešuje tako, da iracionalno breme prenese na delovne ljudi, na celotno prebivalstvo in periferijo. Od kapitalizma si mladi lahko obetamo zgolj gospodarske krize z vse hujšim napadom na delavske pravice in socialno državo. Kapitalizem povzroča vse večjo revščino, jemlje kakršnokoli dostojno prihodnost delavskemu razredu, popolnoma razkraja družbo, ropa naravne vire, uničuje okolje, povzroča vojne in vpeljuje boj vseh proti vsem.

Prezentacija: Kaj je kapitalizem (PDF)

Dr. Rastko Močnik je redni profesor sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Predava teorijo diskurzov, teorijo ideologije in epistemologijo humanistike in družboslovja. Paradigmatsko se nagiba zlasti k strukturalizmu in historičnemu materializmu.

Predavanje je potekalo v sklopu Rosine šole delavskih pravic za mlade III. letnik

Nekaj priporočene literature v slovenščini:

 

Arrighi, Giovanni (2009): Dolgo dvajseto stoletje. Kapitalizem, denar in moč. Ljubljana: Založba Sophia.

Bembič, Branko (2012): Kapitalizem v prehodih. Politična in ekonomska zgodovina Zahoda po drugi svetovni vojni. Ljubljana: Sophia.

Braudel, Fernand (2010): Dinamika kapitalizma. Ljubljana: Založba Sophia.

Breznik, Maja; Močnik, Rastko (ur.) (2015): Javni dolg: Kdo komu dolguje. Portugalska, Španija, Francija, Grčija, Argentina, Slovenija. Ljubljana: Založba /*cf.

Cohen, Daniel (2011): Tri predavanja o postindustrijski družbi. Ljubljana: Sophia.

Drenovec, Franček (2013): Kolaps elite. Iskanje normalnosti in naprednosti v majhni evropski državi. Ljubljana: Založba /*cf.

Giraud, Pierre-Noël (2006): Neenakost v svetu. Ljubljana: Založba /*cf.

Li, Minqi (2010): Vzpon Kitajske in propad kapitalističnega gospodarskega sveta. Ljubljana: Sophia.

Mandel, Ernest (2015): Dolgi valovi kapitalističnega razvoja. Ljubljana: Založba Sophia.

Oxfamovo poročilo št. 210 (2016): Gospodarstvo za 1 %; spremna beseda: Dragoš, Srečo; Leskošek, Vesna: Slovenska smer. Ljubljana: Založba /*cf.

Roy, Arundhati (2015): Grozljivka, imenovana kapitalizem. Ljubljana: Založba /*cf.

Močnik, Rastko (2006): Svetovno gospodarstvo in revolucionarna politika. Ljubljana: Založba /*cf.

Walerstein, Immanuel (2006): Uvod v analizo svetovnih-sistemov. Ljubljana: Založba /*cf.

Zgroženi ekonomisti (2012): Manifest – 20 let slepote. Ljubljana: Založba /*cf.

Zucman, Gabriel (2016): Skrito bogastvo narodov. Raziskava o davčnih oazah. Ljubljana: Založba Sophia.

 

Napotili:

http://www.infopeka.org/web/

Kako neki lahko imajo vsi nadpovprečne dobičke? Seveda morajo goljufati (Boris Jaušovec, Večer, Rastko Močnik)

https://www.vecer.com/kako-naj-mislimo-kapitalizem-6357924