11. 10. 2015 Obvestila

Filozofija na spletu

Na spletni strani slovenske Wikipedije je odprta projektna stran za povečanje kvantitete in kvalitete filozofskih člankov. Kot dijaki in študenti skorajda ne pustimo intelektualnih sledi, na Wikipediji napisan in objavljen članek je zato lahko priložnost tudi za to. Moj cilj je pritegniti čim več šol, ki imajo v programu predmet filozofijo. Do zdaj je bilo objavljeno kar nekaj člankov o filozofskih pojmih in filozofih, žal pa so za filozofijo ključni pojmi in pomembnejši filozofi pogosto slabo pokriti in največkrat – v wiki žargonu – škrbinasti. To se je dogajalo zaradi hitrega in pogosto nelektoriranega objavljanja prispevkov (po domače – kopiranja seminarskih, togega prevajanja). Načrti so skratka veliki: na Wikipediji zajeti vsaj ključno znanje, ki je v učnem programu predmetnika filozofije in učnem načrtu filozofije na maturi.

WikiProjekt Filozofija je usmerjen v sodelovanje dijakov z učnim predmetom filozofija, študentov filozofije in vseh rado-vednežev člankov s ciljem kvalitativno in kvantitativno obogatiti Wikipedijo s filozofskimi članki in članki iz širše humanistike. Da, tudi udeležba osnovnošolcev, ki imajo v programu filozofijo za otroke, ni izključena. Ni nujno, da je končni izdelek kot tak zaključen, dovolj je, če je osnova za nadaljnjo širitev in poglobitev. Tudi ni nujno, da so prispevki individualno delo, lahko so skupinsko, čeprav se na koncu običajno izkaže, da večino dela prispeva gonilna sila projekta.

Projektna stran je zastavljena po načelu ”ponudba ustvarja povpraševanje”. Filozofski projekt, ki so se ga v šolskem letu 2014/15 lotili dijaki 3. letnika Gimnazije Bežigrad pod mentorstvom profesorja Janija Kovačiča, je zaradi pomanjkljivega koordiniranja dal mešane rezultate: od peščice odličnih člankov o filozofih, do večine nezadostnih, ki smo jih potem ostali člani Wikipedije spravili v končno, zadostno obliko (z vsebino). Če bo k projektu poleg omenjene gimnazije v naslednjem šolskem letu 2015/16 pripravljena pristopiti še katera od gimnazij ali filozofskih študentskih skupin, toliko bolje. Do začetka oktobra so pripravljeni k projektu pristopiti profesorji filozofije s treh gimnazij. V tem primeru se bodo znotraj projektne strani za lažjo koordinacijo organizirale podprojektne strani.

Še nekaj napotkov:
– Wikipedija je spletna enciklopedija, ki nastaja iz prostovoljnega intelektualnega in raziskovalnega dela. Za lažje koordiniranje in razpoznavnost se je potrebno REGISTRIRATI in potem PRIJAVITI. S tem bodo vsa urejanja pripisana uporabniškemu računu, ki je lahko tudi skupen, če gre za skupinsko delo, in ne IP-naslovu. Težava pri IP-jih je namreč povratna komunikacija, ki je ni.
– Enciklopedični slog pisanja ni isti kot v esejih in seminarskih nalogah. Enciklopedične članke odlikuje zgoščena informativnost in so praviloma dosti bolj neosebni, vendar zahtevajo od pisca razumevanje in povezovanje dejstev. Za razliko od esejev se enciklopedičnih člankih izogibamo osebnemu stališču do problema, ki ga obravnavamo.
– Prevodi angleških člankov so dvorezni meč. Ob slabem razumevanju problema se lahko enovečerna prevajalska naloga sfiži v slab in včasih že smešen prevod.
– Navajanje virov je na Wikipediji osnovno pravilo. S pravilnim citiranjem omogočimo preverljivost članka. (Posamezni napotki so navedeni na projektni strani).
– Zelo dobre članke so napisali dijaki 3. letnika 14/15 Gimnazije Bežigrad pri rednem pouku:
@ https://sl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Schopenhauer (Artur Schopenhauer)
@ https://sl.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno (Giordano Bruno)
@ https://sl.wikipedia.org/wiki/Jean-Francois_Lyotard (Jean-Francois Lyotard)

Na projektni strani je pripravljen spisek z imeni filozofov, ki še nimajo članka ali pa so še “škrbinasti”. Lahko pa se orientirate tudi po seznamu filozofskih vsebin in seznamu filozofinj. Med filozofskimi članki kronično primanjkuje filozofinj. Krona vsega pomanjkanja pa se pokaže že z najpomembnejšim člankom – filozofijo. Neugledne škrbine so tudi vse filozofske panoge. »Seznam filozofskih vsebin« ponuja nediskiriminatoren pregled kar največjega izbora pojmov, ki imajo svoje mesto v filozofiji. In komur ne ustrezajo biografije, lahko iz seznama po predhodnem posvetu s profesorjem, napiše članek o manjkajočem filozofskem pojmu. V kolikor bi se za pisanje odločila katera od maturitetnih skupin, se lahko dogovorimo, da prispeva članke iz tem in obveznih čtiv na maturitetnem izpitu. Ker je pri maturi Platonova Država največkrat izbrano delo, sem za vzorec spisal članek o dialogu Gorgija @ https://sl.wikipedia.org/wiki/Gorgija_(Platon)

Še eno obvestilo: na spletni strani www.mislec.net je po 11 letih še vedno aktiven slovenski filozofski forum Filozofi (FNM 3/4 2005, st. 128-9), spletno vozlišče namenjeno filozofskim razpravam kot tudi kritičnemu in ustvarjalnemu mišljenju. Resda ga je v zadnjih letih malce oskubil (pre)skok na popularnejša družabna omrežja, vendar je še vedno mikaven za vse, ki izzivajo argumentirano razpravo. V vseh letih se je nabralo ogromno razprav, ki bi se jih dalo nekaj uporabiti tudi pri učnem delu (popis tem na filozofskem forumu @ http://www.mislec.net/forum/viewtopic.php?t=1836). Forum je tudi dobra orientacijska točka za dogajanja s področja filozofije v Sloveniji (predavanja, okrogle mize, simpoziji, tečaji, predstavitve knjig,…), ki jih osvežujem sproti za tekoči teden. Lepo vabljeni na https://sl.wikipedia.org/…/Wikipedija:WikiProjekt_Filozofija & www.mislec.net

Spisano za objavo v naslednji številki revije FNM

Boris Blagotinšek