12. 11. 2023 Publikacije

Filozofija in šola

Svetovni dan filozofije 2023

Uredniki izdaje: Marjan Šimenc, Tomaž Grušovnik, Alenka Hladnik
Recenzenta: Zdravko Kobe, Mišo Dačić
Tehnični urednik, oblikovanje in prelom: Luka Mancini
Ilustracija na naslovnici: Luka Mancini

Pri izdaji so sodelovali tudi:
Slovenska nacionalna komisija za Unesco;
Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Maribor;
Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Ljubljana,
Slovensko filozofsko društvo.

Izdal in založil: Pedagoški inštitut
Zanj: Igor Ž. Žagar
Leto izida: 2023

Kazalo:

Uvodnik

FILOZOFIJA V ŠOLI

Pavel Zgaga:
FILOZOFIJA, IZOBRAŽEVANJE IN IZOBRAZBA. ZAKAJ JE FILOZOFIJA NUJNA, ČE HOČEMO RAZUMETI VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE?
Andrej Ule:
FILOZOFIJA IN SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE
Zdenko Kodelja:
FILOZOFIJA VZGOJE KOT POT DO RAZUMEVANJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Darko Štrajn:
KULTURNA KRITIKA CHRISTOPHERJA LASCHA
Janez Krek:
FILOZOFIJA IN FILOZOFSKO MIŠLJENJE ZA SODOBNO ŠOLO IN ŠOLSKI SISTEM

ŠOLA V FILOZOFIJI

Tomaž Grušovnik:
FILOZOFIJA KOT OBVEZNI PREDMET OSNOVNEGA IN SPLOŠNEGA IZOBRAŽEVANJA
Dean Komel:
ŠOLSKE URE FILOZOFIJE
Nina Petek:
ZAKAJ JE FILOZOFIJA NUJNO DEL SPLOŠNE IZOBRAZBE – IN TAKO NUJNO TUDI DEL ŠOLE? KAKO TO VEM? – PO VSEM TEM.
Andrej Adam:
NUJNOST FILOZOFIJE V ŠOLI
Bojan Borstner:
POGLED NAZAJ, DA BI (MORDA) BOLJE VIDELI NAPREJ
Alenka Hladnik:
FILOZOFIJA V ŠOLI, ŠOLA V FILOZOFIJI – ŠTIRIDESETLETNA IZKUŠNJA
Vojko Strahovnik:
VLOGA MORALNE FILOZOFIJE IN TEORIJE PRI ETIČNI VZGOJI
Maja Vačun:
ZAKAJ JE FILOZOFIJA POMEMBNA (TUDI) V OSNOVNI ŠOLI
Sofija Baškarad:
ZAKAJ JE FILOZOFIJA DEL SPLOŠNE IZOBRAZBE – IN TAKO NUJNO TUDI DEL ŠOLE?
Matevž Rudl:
POUK FILOZOFIJE IN KORONSKA KRIZA
Marjan Šimenc:
TEMELJNA MARGINALNOST FILOZOFIJE V ŠOLI

Prenesi zbornik:
Filozofija in šola (PDF)