17. 8. 2004 Ekologija

Kako bi nas varoval SEG

Na letošnjih državnozborskih volitvah bomo lahko volili tudi Stranko ekoloških gibanj (SEG), ki se ponaša z volilnim geslom »Varuhi okolja«. V Forumu proti sežigalnici v Kidričevem sicer ne bi radi sodili o okoljevarstvenih dosežkih te stranke, vendarle želimo javnost opozoriti na dejstvo, da se SEG, še posebej g. Karel Lipič v njenem imenu, izrazito zavzemata za uvedbo sežigalnic v Sloveniji in pri tem pridno suportirata različne skrite in neskrite aktivnosti slovenske vlade v tej smeri. Takšnemu ravnanju se posebej čudijo na Dravskem polju okoli Kidričevega in v Trbovlju, saj sta to lokaciji, katerih prebivalce želi naša vlada še dodatno ogroziti.

Kot so nekatere iskrene okoljevarstvene organizacije v Sloveniji doslej že velikokrat povedale, je uvedba sežigalnic bližnjica naših oblastnikov, s katero bi ti želeli v enem zamahu zakriti vse težave, predvsem pa svoje desetletne okoljske grehe. Dokler v Sloveniji ne znamo učinkovito ločeno zbirati odpadkov, poskrbeti za njihovo snovno izrabo in druge načine njihovega zmanjševanja, je gradnja sežigalnic le skrajni izhod v sili, pri katerem se problema z odpadki ne rešiš, temveč jih preprosto le – skuriš. S tem se odpoveš bolj smotrnim sistemom ravnanja z njimi, še bolj pa okoljsko in zdravstveno prizadeneš velika področja. Prav tako sežigalnice ne odpravljajo potreb po odlagališčih, prav nasprotno! O vsem tem smo nasprotniki sežigalnic že večkrat javno spregovorili.

Zato želimo poudariti, da je stališče SEG, ki želi »način življenja prilagoditi zmožnostim obnovljivih virov«, lažno. Sežigalnice so namreč naprave za množično uničevanje naravnih virov, nič drugega. Rešitve SEGa so tako za neko okoljevarstveno organizacijo milo rečeno čudne in pomenijo resno grožnjo za prihodnjo zeleno politiko Slovenije.

Radi bi spomnili, da je stališča proti gradnji sežigalnic v Sloveniji sicer podprlo veliko okoljskih inštitucij, fundacij in društev, tudi tujih, aktivno so se nam pridružili tudi Zeleni Slovenije, prav tako pa pričakujemo podporo nekaterih parlamentarnih strank, a ne tistih, ki so zgolj za potrebe predvolilnega časa znova obudile svojo menda veliko skrb za okolje.

Za Forum proti sežigalnici v Kidričevem:
Branko Hren, Marija Škafar, Boris Vezjak