17. 8. 2003 Ekologija

Prepovedi in moratoriji sežiganja odpadkov po svetu

MEDNARODNA RAVEN:

1996: Protokol v Londonski konvenciji prepove sežigalnice na morju.

1996: Konvencija iz Bamaka prepove sežigalnice na morju, ter na področju afriških voda.

1992: Konvencija OSPAR prepove sežigalnice v severo-vzhodnem Atlantiku.

ARGENTINA:

2003: Mestni svet Granadero Baigorria, province v Santa Fé-ju, je z zakonom prepovedala sežig medicinskih odpadkov.

2002: Mestni svet v Buenos Airesu sprejme zakon, s katerim prepove sežiganje medicinskih odpadkov. Zakon se nanaša na odpadke, ki v mestu nastajajo ali so iz mesta poslani v predelavo drugam.

2002: Mestni svet Villa Constitución, province v Santa Fé-ju, prepove gradnjo novih sežigalnic.

2002: Mestni svet Coronel Bogado, province v Santa Fé-ju, prepove gradnjo novih sežigalnic.

2002: Mestni svet Marcos Juarez, Cordoba prepove gradnjo novih sežigalnic.

2002: Mestni svet Casilda, province v Santa Fé-ju za 180 dni prepove sežiganje odpadkov. Novembra 2002 je bil rok podaljšan za nadaljnjih 180 dni.

2002: Mestni svet Capitan Bermudez prepove vse vrste sežiganja odpadkov.

2001: Provinca v San Juan-u prepove krematorije na urbanih in delno urbanih območjih.

BRAZILIJA:

1995: Mestni svet Diademe, države Sao Paula je sprejel zakon, ki prepoveduje sežiganje komunalnih odpadkov. Po mnenju mestnega sveta, se je z odpadki potrebno spoprijeti na drugačen način: z recikliranjem in ponovno uporabo.

KANADA:

2001: Provinca Onatario je sprejela načrt, ki vključuje prenehanje delovanja vseh sežigalnic medicinskih odpadkov.

ČILE:

1976: Resolucija 07077 prepove sežigalnice na številnih področjih velemest po državi.

ČEŠKA REPUBLIKA:

1997: Cepi, v okolišu Pardubice-ja, prepove gradnjo novih sežigalnic.

NEMČIJA:

1995: Največja, najgosteje poseljena in najbolj industrializirana dežela v Nemčiji – Westfalia – prepove sežigalnice komunalnih odpadkov.

GRČIJA:

1994: Nacionalna vlada je sprejela zakonodajo, s katero je sežiganje nevarnih odpadkov s pridobivanjem energije postalo nelegalno. Leta 2001 je minister za okolje uradno napovedal politiko prepovedi sežiga komunalnih odpadkov.

INDIJA:

1998: Vlada je prepovedala sežigalnice kloriranih plastičnih mas na področju celotne države. V glavnem mestu Hyderabad, zvezne države Andhra Pradesh, je prepovedano sežiganje medicinskih odpadkov.

IRSKA:

1999: Čeprav formalne prepovedi ni, so na Irskem zaprli vse sežigalnice medicinskih odpadkov.

JAPONSKA:

1998: Ministrstvo za zdravje je opravilo revizijo zakonodaje, ki dopušča odstranjevanje PCB z uporabo kemičnih postopkov. Čeprav formalna prepoved za sežiganje PCB ne obstaja, prepoved velja na neformalni ravni.

MALTA:

2001: Tako zasebne kot javne klinike, morajo do konca leta 2001 opustiti sežiganje medicinskih odpadkov.

FILIPINI:

1999: Z listino “Clean Air” je prepovedan sežig vseh vrst odpadkov. Zakon zajema komunalne, medicinske in nevarne industrijske odpadke.

SLOVAŠKA:

2001: Prepovedano je uvažanje odpadkov za sežig.

ŠPANIJA:

1995: Vlada regije Aragόn zahteva avtoklaviranje medicinskih odpadkov. Z uvedbo tega postopka sežigalnice medicinskih odpadkov niso več potrebne.

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE:

DRŽAVE

Delaware, 2000: Država prepove gradnjo novih sežigalnic odpadkov, ki bi bile od stanovanjskih četrti, cerkva, šol ali bolnišnic oddaljene manj kot tri milje.

Iowa, 1993: Država uzakoni moratorij na komercialne sežigalnice medicinskih odpadkov. Moratorij še vedno velja, vendar pa ne zadeva sežigalnic, ki obratujejo pod okriljem bolnišnic.

Louisiana, 2000: Država tega leta popravi statut številka 33, s katerim prepove delovanje sežigalnicam, ki se nahajajo na bivalnih območjih ali področjih za komercialne namene.

Maryland, 1997: Država prepove gradnjo novih sežigalnic odpadkov, ki bi bile od osnovnih in srednjih šol oddaljene manj od ene milje.

Massachusetts, 1991: Država sprejme moratorij na gradnjo novih sežigalnic odpadkov in na širitev obstoječih sežigalnic. Moratorij še vedno velja.

Rhode Island, 1992: Država prepove gradnjo novih sežigalnic odpadkov. Rhode Island je prva zvezna država, ki gradnjo sežigalnic zakonsko prepove.

West Virginia, 1994: Država prepove gradnjo novih sežigalnic odpadkov, kar zaustavi vse projekte sežigalnic. Dovoljuje pilotni projekt sežiganja odpadnih gum.

OKROŽJA

Alameda County, Kalifornija, 1990: Civilna iniciativa “Waste Reduction and Recycling Act” je uspela doseči prepoved delovanja vseh sežigalnic odpadkov v okrožju. Kasneje s sodnim predpisom omilijo prepoved. V okrožju Alameda ne obratuje nobena sežigalnica več.

Anne Arundel County, Maryland, 2001: Okrožje prepove sežigalnice komunalnih in medicinskih odpadkov.

MESTA

Brisbane, California, 1988: Mesto prepove gradnjo novih sežigalnic.

Chicago, Illinois, 2000: Mesto prepove sežigalnice komunalnih odpadkov. Prepoved se nanaša tudi na sežig odpadkov v stanovanjskih in šolskih poslopjih.

San Diego, California, 1987: S posebnim odlokom se dogovorijo, da šole in vrtci ne smejo biti v bližini sežigalnic. Kot posledica tega odloka, zemljišč za izgradnjo sežigalnic praktično ni na voljo.

Ellenburg, New York, 1990: Mesto prepove sežiganje odpadkov.

New York City, 1989: Mesto prepove delovanje vseh sežigalnic v stanovanjskih poslopjih do leta 1993. Do leta 1993 so prenehali uporabljati 2,200 tovrstnih sežigalnic odpadkov, ki so leta še 1989 obratovale.

MORATORIJ:

Večina držav Združenih Držav Amerike, vključno z Arkansasom, Wisconsinom in Mississippijem, je predpisalo moratorij na sežigalnice komunalnih in medicinskih odpadkov. EPA je leta 1993 na nacionalnem nivoju odredila 18 mesečni moratorij na gradnjo novih sežigalnic nevarnih odpadkov. Leta 1990 dva zakonska osnutka na moratorij novih sežigalnic odpadkov v ameriškem Kongresu nista bila sprejeta.

Drugi primeri moratorija na sežigalnice po svetu:

1982: Berkeley, Kalifornija prepove sežiganje mešanih odpadkov za dobo petih let. V času moratorija je mesto razvilo nove programe recikliranja, ki so postali nacionalni modeli.

1985: Švedska razglasi 2-letni moratorij na gradnjo novih sežigalnic.

1990: V flamsko govorečem delu Belgije je pritisk javnosti tako močan, da dosežejo 5-letni moratorij na gradnjo novih sežigalnic odpadkov.

1992: Ontario, Kanada, prepoved gradnje novih sežigalnic odpadkov. Leta 1996 je z novo konservativno vlado zakon razveljavljen.

1992: Baltimore, Maryland, sprejme 5-letni moratorij na gradnjo novih sežigalnic odpadkov.

Oznake: