1. 9. 2005 Ekologija

Noben odpadek ni dober odpadek

Vabilo na javno razpravo

(torek, 6. september 2005)

Spoštovani!

Slovenski organizaciji Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Fokus društvo za sonaraven razvoj skupaj z madžarsko organizacijo Humusz izvajata projekt “Izboljšanje sistema preventive na področju ravnanja z odpadki – slovenska in madžarska praksa”, katerega glavni namen je izboljšati izvajanje ukrepov na področju preprečevanja nastajanja odpadkov v Sloveniji in na Madžarskem.

V Sloveniji se danes sprašujemo o nadaljnjem razvoju države, izkoriščanju družbenih in gospodarskih možnosti ter ohranjanju blaginje v vseh oblikah. Okoljski problemi so v tej razpravi postavljeni na stran. Količina odpadkov, nastala v predelovalni industriji in v gospodinjstvih, bo kazalnik naše (ne)uspešnosti. Snovna in energetska odvisnost, snovna neučinkovitost, naraščanje količin odpadkov, so izkaz učinkovitosti, modernosti in konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva. Preprečevanje nastajanja odpadkov zahteva od nas vso pozornost – gospodarsko, družbeno in politično.

Z namenom, da prispevamo k izboljšanju pomanjkljive in prešibke politike ter ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov v Slovenji, smo v okviru projekta pripravili priporočila za krepitev zmogljivosti in dejavnosti za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov v industriji in javnih institucijah v Sloveniji. Priporočila bi radi predstavili širšemu krogu zainteresirane javnosti.

Zato vas Državni svet Republike Slovenije, Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Fokus društvo za sonaraven razvoj vljudno vabimo na javno razpravo “Noben odpadek ni dober odpadek”, 6. septembra 2005 med 16.30 in 19.00 uro, v dvorani Državnega sveta (Šubičeva 4, Ljubljana).

Na javno razpravo so vabljeni predstavniki vlade, lokalnih skupnosti, svetovalnih podjetij, gospodarskih združenj, podjetij za ravnanje z odpadki, nevladnih organizacij, strokovnjaki in zainteresirana javnost.

Dnevni red:

• Uvodni pozdrav: Janez Sušnik, predsednik Državnega sveta RS
• Predstavitev priporočil: Albin Keuc
• Uvodni komentarji na nastala priporočila:

– mag. Radovan Tavzes, Ministrstvo za okolje in prostor;
– prof. dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta
– dr. Viktor Grilc, Kemijski inštitut
– Janja Leban, Gospodarska zbornica Slovenije

Priporočila, ki jih bomo v razpravi obravnavali, so dostopna na spletni strani http://www.focus.si/

Oznake: