12. 11. 2014  Maribor

Tribuna 1968-1973

  • Organizator: Zofijini ljubimci

KAPITALIZEM IN DEMOKRACIJA

Capitalism_Stencil_by_Mr_ApathyVabljeni na predavanje Marjana Pungartnika: Tribuna 1968-1973

V sredo, 12.11.2014, ob 18:00, v KC Pekarna (v 1. nadstropju Nove upravne stavbe).

V času od 1969 do 1972 se je razvilo med študenti v Ljubljani kulturno, družbeno in politično gibanje, v katerem so se angažirali številni posamezniki in skupine. Študentski list Tribuna je bila v samem središču tega dogajanja in skoznjo se je izražal ves diapazon stališč tega gibanja. V njej se je razvila bojevita publicistika, ki je bila v neprestanem spopadu z avtoritarnim okoljem (politiko in univerzo), a je tudi pomembno prispevala k afirmiranju različnih feminističnih in ekoloških gibanj, komunarstva, novih umetniških in lateralnih praks. Iz njenih vrst so izšli pomembni kasnejši aktivisti družbenih gibanj, ob njej pa so tudi z njeno podporo nastajale pomembne študentske kulturne institucije (ŠKUC, KRT, Časopis za kritiko znanosti).

Marjan Pungartnik, pesnik, urednik, učitelj kreativnega pisanja in organizator kulturnih prireditev. Končal novinarstvo na Fakulteti za sociologijo, politologijo in novinarstvo v Ljubljani in za diplomo prejel študentsko Prešernovo nagrado. V študentskih letih je bil urednik za kulturo na radiu Študent, odgovorni urednik radia študent, urednik in odgovorni urednik Tribune; sodeloval v uredništvih Problemi, Časopisa za kritiko znanosti, glavni urednik Dialogov, sedaj urednik online revije Locutio.

Cikel predavanj Kapitalizem in demokracija se izvaja v okviru projekta Ubrane skupnosti – Krepitev samoorganiziranih četrtnih skupnosti za neposredno demokracijo in soodločanje o razvoju skupnosti Društva za podporo radiu MARŠ, ki ga financira Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem.

logoti4