5. 11. 2014  Maribor

Slovnica kapitalizma in zavest

  • Organizator: Zofijini ljubimci

KAPITALIZEM IN DEMOKRACIJA

Capitalism_Stencil_by_Mr_ApathyVabljeni na predavanje Andreja Adama: Slovnica kapitalizma in zavest

V sredo, 5.11.2014, ob 18:00, v KC Pekarna (v 1. nadstropju Nove upravne stavbe).

Osnovna kritika kapitalizma trdi, da je kapitalizem protisloven družbeno-ekonomski sistem, utemeljen na zasledovanju profita, izkoriščanju delavcev in naravnih virov. Protislovni so tudi  načini mišljenja, s katerimi zagovorniki kapitalizma razumejo svet in sebe in na osnovi katerih se politično odločajo. Protislovni so, ker temeljijo na predpostavkah, ki niso dovolj premišljene oziroma so sprejete kot samoumevne. Toda protislovne družbene in miselne sisteme bi morali opustiti.

Andrej Adam, dipl. univ. prof. filozofije in sociologije, avtor številnih filozofskih in socioloških del, člankov in prevodov. Je oster kritik nesocialnih družbenih trendov.

Cikel predavanj Kapitalizem in demokracija se izvaja v okviru projekta Ubrane skupnosti – Krepitev samoorganiziranih četrtnih skupnosti za neposredno demokracijo in soodločanje o razvoju skupnost Društva za podporo radiu MARŠ, ki ga financira Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem.

logoti4