25. 9. 2017  - 7. 12. 2017  Maribor

Rosina šola delavskih pravic za mlade

  • Organizator: Pekarna - magdalenske mreže

Pekarna Magdalenske mreže že tretjo leto organizira cikel izobraževanj in delavnic v okviru Rosine šole delavskih pravic za mlade, ki se bodo odvijale od konca septembra pa vse do začetka decembra na treh različnih lokacijah: na Tretji gimnaziji, Filozofski fakulteti v Mariboru in v prostorih Pekarne Magdalenske mreže. Namen Rosine šole delavskih pravic za mlade je presekati agresivni pohod kapitalizma in neoliberalne ideologije po prostorih, kjer se izobražujejo in družijo mladi.

V tretjem letniku se bomo osredotočili na razumevanje kapitalističnega produkcijskega sistema, ki z zasebnim prisvajanjem ustvarja kapitalistične družbene odnose, kjer so delavke_ci predstavljeni kot strošek. Prevladujoč diskurz namreč spodbuja ustanavljanje kariernih inkubatorjev iz katerih naj bi izšli mlade_i samostojne_i podjetnice_ki, kot da je nekaj povsem samoumevnega, da bodo vse nove generacije mladih postale podjetnice_ki; delež ljudi pod pragom revščine naj bi se zmanjševal s spodbujanjem bolj fleksibilnega zaposlovanja, kar je kontradiktorno, saj prav fleksibilne zaposlitve pospešujejo revščino med zaposlenimi; sistematično se spodbuja prostovoljstvo, kot da nimamo opravljenega že dovolj neplačanega dela, socialni transferji ostajajo na isti ravni oziroma se nižajo, čeprav je osnovni znesek minimalnega dohodka že sedaj prenizek. Pomembno vlogo pri ustvarjanju pohlevne in disciplinirane bodoče delovne sile pa igrajo tudi šolske institucije, ki mlade podrejajo vladajoči ideologiji in zagotavljajo dominacijo vladajočega razreda. Mladim tako niso predstavljene razredne razmere v sodobnih kapitalističnih družbah, zato je onemogočena njihova kritična analiza. S tem, ko se mladim kapitalizem predstavlja kot objektivna nujnost našega časa, brez lastnih zakonov, pa se načrtno onemogoča kolektivne spremembe skozi družbene boje. Sistemska eksplotacija se kaže tudi v ponovnem vzponu neofašističnih gibanj.

Točni termini in lokacije predavanj bodo objavljene sproti:

TEMA: Delavnica »Kritična pismenost na temo delavskih pravic«
IZVAJALKI: Kaja Fiedler in Tina Podbevšek, programski sodelavki Pekarne Magdalenske mreže
TERMIN IN LOKACIJA: 25. september 2017, za dijakinje_e III. gimnazije Maribor

TEMA: Predavanje »Osnovni pojmi razumevanja družbe«
IZVAJALEC: Tibor Rutar
TERMIN IN LOKACIJA: 19. oktober 2017, III. gimnazija Maribor (odprto za vse)

TEMA: Okroga miza »Samoorganiziranje delavk_cev, študentk_ov in prebivalk_cev«
IZVAJALCI: Mile Zukič, ISKRA, Kolektiv Pizda!, Aigul Hakimova in Iniciativa mestni zbor
TERMIN in LOKACIJA: 26. oktober 2017, Pekarna Magdalenske mreže

TEMA: Predavanje »Epoha programirane delovne sile«
IZVAJALEC: Primož Krašovec
TERMIN IN LOKACIJA: 9. november 2017, Filozofska fakulteta Maribor

TEMA: Predavanje »Kaj je kapitalizem?«
IZVAJALEC: Rastko Močnik
TERMIN IN LOKACIJA: 22. november 2017, III. gimnazija MB (odprto za vse)

TEMA: Predavanje »O postfašizmu«
IZVAJALEC: Sašo Furlan
TERMIN IN LOKACIJA: 30. november 2017, Pekarna Magdalenske mreže

TEMA: Delavnica »Zadružništvo«
IZVAJALKA: Karolina Babič, Center alternativne in avtonomne produkcije (CAAP)
TERMIN IN LOKACIJA: 7. december 2017, za dijakinje_ke III. gimnazije Maribor

Čas zahteva nove orientacije!

Priporočamo vsa predavanja, ta so seveda brezplačna!

Vabljeni!

Info: Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Ob železnici 16, 2000 Maribor, 02 300 68 50, 041 481 246, infopeka@infopeka.org

Več na: http://www.infopeka.org/web/?p=61829