8. 11. 2016  Maribor

»Položaj prekarnih delavk pri načrtovanju družine«

  • Organizator: MISC INFOPEKA

Predavanje

Na predavanju »Položaj prekarnih delavk pri načrtovanju družine«, ki bo v torek, 8. 11. 2016, ob 15:00 na Filozofski fakulteti Maribor (učilnica 2.10), se bomo podrobneje osredotočili na položaj deklet in žensk v obdobju vse večje prekarizacije dela.

Na kratko si bomo ogledali, v kakšnem odnosu sta kapitalizem in patriarhat, kako je kapitalizem preoblikoval družinsko življenje, kako je oblikoval ideal popolne družine ter kako se prek določene predstave o materinstvu reproducira kapitalistična ideologija. Posebej podrobno pa si bomo ogledali, kako se razredni boj poglablja med ženskami in kakšen je položaj prekarnih delavk pri načrtovanju družine.

IZVAJALKA: Anita Tolić, sodelavka Inštituta za delavske študije

Predavanje izvajamo v okviru »Rosine šole delavskih pravic za mlade«, 2. letnik, v katerem se podrobneje posvečamo mnogoterim obrazom prekarnosti. Prekarne oblike zaposlovanja so sedaj že prevladujoča oblika zaposlovanja v Sloveniji. Tovrstne oblike dela delavce individualizirajo in imobilizirajo v boju za delavske pravice.

Namen izobraževanja je  tudi v letošnjem letu mlade seznanjati s pomenom delavskih pravic, pomenom sindikalnega organiziranja in samoorganiziranja delavcev in s pastmi prekarnih oblik dela, ki posegajo tudi v zasebno sfero vsakega posameznika (zdravje, načrtovanje družine, negotova starost).

ROSINA ŠOLA DELAVSKIH PRAVIC ZA MLADE

V letu 2016 nadaljujemo z izobraževanji v okviru Rosine šole delavskih pravic za mlade, tokrat z 2. letnikom, v katerem se bomo podrobneje posvetili mnogoterim obrazom prekarnosti. Prekarne oblike zaposlovanja so sedaj že prevladujoča oblika zaposlovanja v Sloveniji. Tovrstne oblike dela delavce individualizirajo in imobilizirajo v boju za delavske pravice.

Namen izobraževanja bo torej tudi v letošnjem letu mlade seznanjati s pomenom delavskih pravic, pomenom sindikalnega organiziranja in samoorganiziranja delavcev in s pastmi prekarnih oblik dela, ki posegajo tudi v zasebno sfero vsakega posameznika (zdravje, načrtovanje družine, negotova starost).

CIKEL PREDAVANJ:

Prvo predavanje: Torek 8. 11. ob 15:00, FF MB, učilnica 2.10
»Položaj prekarnih delavk pri načrtovanju družine«
IZVAJALKA: Anita Tolić, sodelavka Inštituta za delavske študije

Drugo predavanje: Torek 15. 11 ob 15:00, FF MB, učilnica 1.4
»Vpliv nestalnih zaposlitev na zdravje«
IZVAJALEC: asist. dr. Nataša Dernovšček Hafner, UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in šport

Tretje predavanje: Sreda 23. 11. ob 14:00, FF MB, učilnica 2.8
»Sindikat prekarnih delavcev«
IZVAJALCI: Marko Funkl, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

Četrto srečanje: Sreda 23. 11. ob 18:00, MISC INFOPEKA, Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16, Mb
»Srečanje prekarnih delavcev«
IZVAJALEC: Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Sindikat prekarnih delavcev

Peto predavanje: Torek 29. 11. ob 14:00, FF MB, učilnica 2.10
»Mladi in prekarno delo«
IZVAJALCI: Aktivistke in aktivisti Sindikata Mladi plus

Vir: http://www.infopeka.org/web/?p=57910