12. 10. 2017  Maribor

Ogled dokumentarnega filma Prohibited education (La education prohibida)

  • Organizator: Knjižnica tete Rose, MISC INFOPEKA

Knjižnica tete Rose

Vabljen_a v četrtek, 12. 10. 2017, ob 19.00, v INFOPEKO, na ogled španskega dokumentarnega filma »La Education Prohibida«.

La Education Prohibida je španski neodvisni dokumentarni film, ki preučuje ovire in omejitve sodobnega izobraževalnega sistema. Kritično naslavlja institucionalizirano izobraževanje, ki strmi k popolnosti ob neupoštevanju potreb učenk_cev. V dokumentarcu se srečamo z različnimi pristopi in metodami alternativnega ter nekonvencionalnega izobraževanja. Dokumentarni film je razdeljen na 10 tematskih epizod, od katerih vsaka predstavlja drugačen vidik edukacije – znotraj in zunaj šolskega okolja.

Po besedah Sofie Papatsimpa, EVS prostovoljke Pekarne Magdalenske mreže, je dokumentarni film lahko zanimiv sprožilec za nadaljnjo razpravo o vlogi edukacije, problematiki sodobnega izobraževanja, vlogi učiteljic_ev, metodah ocenjevanja in družbeni vlogi izobraževalnih institucij.

V skladu z mislijo Rose Luxemburg, po kateri se naša knjižnica imenuje, v letu 2017 organiziramo bralne, pogovorne in filmske večere, kjer obravnavamo avtorje_ice in njihova dela iz naše knjižnice. Z novim ciklom izobraževanj in predavanj odpiramo prostor informacijam in idejam, o katerih se v javnosti ne govori, saj so onkraj prevladujočega neoliberalnega konsenza, s katerim nas vsakodnevno bombardirajo mediji in izobraževalne institucije. Lokalni skupnosti, zlasti mladim, želimo približati misel in delo pomembnih političnih teoretikov_čark in aktivistov_k ter jih s tem spodbuditi, da bodo izzvali prevladujoči neoliberalni status quo.

Vir: http://www.infopeka.org/web/?p=61933