2. 7. 2013  Maribor

Ljubezensko srečanje – Odpade

  • Organizator: Zofijini ljubimci

Zaradi bolezni predavatelja dogodek odpade.

Zofijini ljubimci bomo tudi v letu 2013 v sodelovanju z Živimi dvorišči soustvarjali program Festivala Lent. Predstavili vam bomo cikel predavanj poimenovan »Zofijine drobtinice«, katerih namen je širši javnosti predstaviti delček vsebin, s katerimi se ukvarjajo člani našega društva.

V torek, 2.7.2013, ob 19h, bomo na Živem dvorišču (Gosposka 28) prisluhnili predavanju Mihe Andrića z naslovom “Ljubezensko srečanje: »Dati tisto česar nimaš« ali »V tebi več kot tebe«”.

Kaj imajo skupnega transferna analitična situacija, heglovska dialektika in »avtentična romantična ljubezen«? Kako v družbi »zapovedi užitka«, kjer je sreča kriterij normalnosti, razumeti Lacana, ki pravi »Le ljubezen dovoli užitku, da popusti glede želje«. Ljubezen se, tako Freud in Lacan, vedno dialektično giblje med gonom in željo, med narcizmom in subjektivacijo. Zdi se namreč, da se ljubeči skozi oči ljubljenega narcisistično opazuje na način, da si je všeč, in tako maskira travmatično razsežnost svoje želje. A z Lacanom vemo, da sublimni element ljubezenskega srečanja nastopi, ko ljubljeni postane ljubeči, ko »imeti« postane »biti«, ko se zgodi neka transformacija »postati subjekt«. Za poznega Lacana tako ljubezen ni več halucinatorna zadovoljitev, ampak spravitev z goni, ki namesto nadjazovske imaginacije omogoča simbolno identifikacijo – tisto točko v Drugem, od koder se subjekt vidi v obliki, ki je vredna ljubezni – od koder se kaže kot vreden ljubezni Drugega. Avtonomija in subjektnost sta torej v radikalni podreditvi Drugemu. Takšen sklep izhaja iz Lacanove konceptualizacije ljubezni kot »dati tisto česar nimaš« in »ljubiti v tebi tisto, kar je več od tebe samega«. To teorijo bomo prikazali skozi analizo nekaterih primerov iz kulturne industrije, kjer se vedno zrcali struktura želje aktualne dobe, ljubezen pa bomo razumeli kot politično kategorijo.

Miha Andrič je humanist, ki se raziskovalno in pedagoško ukvarja s historičnim materializmom, politično ekonomijo ter s strukturalno – lingvistično, nemško-klasično in psihoanalitično filozofsko tradicijo. Je študent sociologije in filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2009 je bil predstavnik Slovenije na Svetovni filozofski olimpijadi.

Za udeležbo na dogodku ne potrebujete Lente ali dnevne vstopnice. Vstop prost!

Vabljeni!