19. 11. 2019  Maribor

Kaj delajo filozofi?

  • Organizator: UKM

Zasedanja s knjigami: predstavitev knjige Danila Šustra »Kaj delajo filozofi?«

V torek, 19.11., ob 17:00, vabljeni v Univerzitetno knjižnico Maribor (Glazerjeva dvorana), na predstavitev knjige Danila Šustra »Kaj delajo filozofi?« (KCM 2019). V pogovoru bosta sodelovala dr. Nenad Miščević in dr. Rudi Kotnik.

Knjiga v prvem delu predstavi berljiv uvod v sodobno filozofsko analizo. V prvem poglavju avtor zagovarja svoj didaktični predlog vstopa v filozofijo, ki temelji na nekaterih osnovnih tehnikah filozofskega in kritičnega razmišljanja: filozofski problem, ki nas »vleče« na različne strani, opredelitev osnovnih pojmov, razumevanje v prostoru alternativ, argumentiranje in presoja o posledicah. Gre za sokratsko metodo, ki jo ponazarja s številnimi primeri, tako iz filozofske tradicije (klasične in sodobne) kot iz vsakdanjih pojmovnih zapletov. V posebnem poglavju predstavi kritične analize štirih argumentov (svoboda in napovedljivost, dualizem duha in telesa, problem absurda in Feyerabendov zagovor astrologije). V osrednjem delu avtor svoj pristop poglobljeno ponazori s tremi klasičnimi filozofskimi temami: svoboda in determinizem, realizem, skepticizem, ki jim dodaja temo nestrinjanja. Tretji del vsebuje dva panoramska pogleda na sodobno filozofijo, knjigo pa zaključuje »Dodatek« o razliki med kontinentalno in analitično filozofijo.

Delo je po stilu pisanja in pristopu namenjeno tako tistemu, ki šele vstopa v filozofijo kot tistemu, ki ga zanima sodobno filozofsko dogajanje. Novosti so tako v pristopu in stališčih, ki jih avtor zagovarja glede posameznih tem: problemski uvod v filozofsko razmišljanje; kritične obravnave znanih filozofskih argumentov; združljivost svobode in determinizma; opredelitev pojmovne zagate realizma in zagovor realizma kot regulativnega ideala; spravljivost pri temi nestrinjanja; dvojno razumevanje radikalne skeptične hipoteze in obravnava epistemske »tesnobe«. Avtor zagovarja perspektivo analitične filozofije kot načina razmišljanja, ki nadaljuje sokratsko metodo, ki je izvor zahodne filozofije: opozorilo na pojmovne zagate v tistem, kar se nam zdi najbolj samoumevno, iskanje definicij in natančnih opredelitev, argumentativni dialog med različnimi stališči, iskanje širšega sklada med prepričanji, ki jih sprejemamo, odprtost za nadaljevanje razprave.

Več na: http://www.ukm.um.si in http://www.ljudmila.org/subkulturni-azil/