29. 5. 2012 Cenzurirano

»Vpliv kapitalizma in lažne demokracije na psihopatologijo«

Zunanje okolje je v stalni interakciji z našim telesom, spreminja/oblikuje pa tudi naše možgane in s tem našo duševnost – tako tudi družbeno-politični in ekonomski sistem kot bistveni element okolja, dokazano vpliva na naše zdravje, tako telesno (npr. nastanek kroničnih bolezni, vpliv na stopnjo smrtnosti novorojenčkov, življenjsko dobo itd.), še posebej pa na psihično (pojavnost depresije, anksioznih motenj, sindrom izgorelosti, stresne motnje, odvisnosti, pojav kriminalnega vedenja oz. nasilja v družbi itd.). Škodljivi učinki na naše zdravje in mentaliteto pa nastanejo v odvisnosti od sledečih socialnih kategorij/lastnosti družbe, kot so npr. značilne za dandanašnjo kapitalistično in nedemokratično globalno družbo: neenakost, brezposelnost, visoka stopnja hierarhije, pohlep, izključenost, revščina, finančna skrb, nepravičnost, diskriminacija, marginalizacija, pomanjkanje univerzalne etike, empatije, prekernost, kronični stres/tempo/obremenitve dela, premalo kvalitetnega prostega časa, slaba prehrana, slaba kvaliteta delovnega okolja – sužnjelastniške dimenzije izkoriščanja, nespoštovanje predpisov o varnem in zdravem delovnem okolju, odtujenost (alienacija) odnosov, pomanjkanje soodločanja/participacije vseh v družbi na vseh ravneh za lastno življenje, s tem manjka soodgovornost in kreativnost, zgublja se samozavest ter nastaja pomanjkanje občutka o (samo)nadzoru lastnega življenja – to je za duševno zdravje pomemben občutek, da imamo vajeti življenja v svojih rokah oz. “biti gospodar svoje usode”, brez tega pa nastopi apatija. Nadalje, za današnji svet je značilno še namerno generiranje strahu med ljudi s strani elit, pomanjkanje varnosti, zaupanja, pravih informacij, umetne delitve med ljudmi na sovražne skupine (“deli in vladaj”), mobing, odtujenost od dela in sočloveka, nasproti zaželeni ponotranjeni motivaciji, kreativnosti in sodelovanju, tako v delovnih okoljih kot v odnosih, slabši in manj dostopen šolski sistem, ki ne vzgaja za kritično nekonformistično razmišljanje in ne odkriva/spodbuja dovolj potencialov posameznika, slab dostop do objektivnega znanja, manjša ozaveščenost, nedostopnost in slabši zdravstveni sistem, onesnaženje okolja, pomanjkanje naravnih virov itd. Prek vsega omenjenega sega vpliv sistema še dodatno na: slabe vzorce vzgoje v družinah, napačne vrednostne in motivacijske podlage delovanja ljudi, npr. vzbujanje škodljive potrošniške mentalitete in tekmovalnosti, sebičnosti in zavisti, nasproti zaželeni in blagodejni solidarnosti itd, vse skupaj pa poslabšujejo še medijske manipulacije, ko nas zastrupljajo vedno znova z lažnimi umetnimi potrebami, v smislu materializma, ki poganja kapitalistično Matrico in ljudi drži v iluziji, da v kapitalizmu lahko uspe prav vsak, če je dovolj priden in sposoben/»podjeten«, kar je statistična laž stoletja. Vse omenjeno ruši socialne podporne mreže ljudem, ruši kohezijo in definicijo družbe kot skupnosti, uničuje kvaliteto medčloveških odnosov, ruši temeljne univerzalne skupne globoke psihološke potrebe otrok in odraslih, ruši povezanost človeka z zdravim naravnim okoljem, ruši skupno dobro. Na kratko in brez pretiravanja, današnji sistem in elite ogrožajo preživetje današnjih in bodočih rodov, torej so na kocki življenja naših otrok, zato torej, v imenu naših otrok, našega največjega bogastva, je potrebno odpraviti tovrstni model, ki vodi v propad civilizacije in našega planeta. Alternative pa že obstajajo, le volja vseh nas je potrebna, da jih skupaj in složno uresničimo! To ni več le vprašanje politike, to je vprašanje oz. dolžnost etike in vesti, ki se tiče vseh in vsakogar od nas!

Simon Brežan, dr. med.,

Gibanje za pravično družbo GPD in skupina Človek pred profitom

Izvirno objavljeno v majski številki mesečnika Utrip