8. 3. 2012 Cenzurirano

Odgovor na pobudo za javno podporo družinskemu zakoniku

Avtor:

Spoštovani.

V Študentski organizaciji Univerze v Mariboru (ŠOUM) smo vedno podpirali združevanje študentov in boj za pravice tako mladih, kot tudi delavcev in upokojencev. Podpiramo vse, ki se odločijo za aktivno vključevanje v družbene procese in s svojim doprinosom prispevajo k moči slovenske civilne družbe.

Tudi ŠOUM je zelo aktivna pri procesih participacije mladih v družbi, zagotavljanju dobrega socialnega položaja mladih, pri skrbi za kakovostno visoko šolstvo in zagotavljanju obštudijskih aktivnosti, ki mladim omogočajo dopolnilno dejavnost ob študijskem procesu. Z našimi projekti se skozi vso leto trudimo pomagati tudi najbolj ogroženim skupinam v širši mariborski regiji, predvsem z organizacijo zbiranja sredstev za varne hiše, brezdomce, socialno najšibkejše študente in študentske družine.

Študentska organizacija Univerze v Mariboru je stanovska organizacija vseh študentov Univerze v Mariboru in tudi pri svojem delu se v celoti posvečamo zagovarjanju pravic študentov na fakultetnem, univerzitetnem in nacionalnem nivoju. Po pogovorih s širšim vodstvom ŠOUM, smo se odločili, da se ne bomo aktivno vključili v kampanjo oz. razpravo o Družinskem zakoniku. Menimo, da je naše osnovno poslanstvo vključevanje v razprave o zakonodaji, ki neposredno vpliva na visoko šolstvo in socialni položaj študentov Univerze v Mariboru.

Glede na intenzivnost razprave in na številčno zastopanost slovenske civilne družbe verjamemo, da bo mnenje mladih ustrezno zastopano. Vsem, ki ste se aktivno vključili v razpravo, pa želimo veliko volje in uspeha pri vaših prizadevanjih.

Lep študentski pozdrav,

Študentska organizacija Univerze v Mariboru

Jaka Žižek, predsednik