17. 6. 2012 Cenzurirano

Sodelovanje vašega podjetja z Zavodom Iskreni.net

5.6.2012

Spoštovani g./ga. ……..,

Na spletni strani „Festivala družin“, ki ga organizira Zavod Iskreni.net, je pod tekstom „Festival družin omogočajo“ objavljen logotip vašega podjetja oz. blagovne znamke s povezavo na vašo internetno stran. Zavod Iskreni.net zastopa nekatera, za slovenski prostor zelo sporna ekstremistična stališča v zvezi z abortusom in s homoseksualnostjo, na katera ob sklenitvi sodelovanja vašega podjetja z omenjenim zavodom verjetno niste bili pozorni ali pa opozorjeni.

Na več mestih na njihovi internetni strani enačijo abortus z umorom („umor še nerojenega otroka“, „Kaj niso ravno splavi moderni holokavst?“, „uničenje te človeške osebe“, „Sramoten zločin proti človeštvu“), ženske pa z morilkami, ki si zaslužijo kazen („je pa res, da je smrtna kazen morda res prehuda – tako za mamo kot za otroka. Pravično bi bilo, če bi tudi očeta, ki je tega otroka naredil, doletela kakšna posledica.“). Svoja ekstremistična stališča glede splava ilustrirajo z navajanjem izsledkov „raziskav“, za katere ugledne znanstvene ustanove ugotavljajo, da so ideološko pristranske in zavajajoče, napačno interpretirajo vzročne povezave in so dobljene na podlagi napačnih statističnih postopkov. Med drugim se sklicujejo na samooklicanega „Dr. Reardona“, za katerega ameriške vladne agencije trdijo, da je potrdilo o doktoratu naročil po pošti. Njegovemu vodilu: „Čeprav so zagovorniki dobili pet odstavkov, da razložijo, da je abortus varen, in mi zgolj eno vrstico, ki pravi, da je nevaren, smo zasejali seme dvoma sledijo tudi Iskreni.net.

Omenjena organizacija zastopa zelo sporna stališča tudi do homoseksualnosti, jo patologizira in promovira reparativno terapijo, kot uspešno metodo zdravljenja. Glede neučinkovitosti in škodljivosti reparativne terapije je zavzela stališče cela vrsta nacionalnih združenj psihologov in psihiatrov. Podobno stališče je letos izdalo tudi Združenje kliničnih psihologov Slovenije, negativno pa se je o „zdravljenju“ homoseksualnosti izrekla tudi varuhinja človekovih pravic. Skupno stališče vseh naštetih je, da je reparativna terapija v najboljšem primeru neučinkovita, pogosto škodljiva saj vodi v anksioznost, depresijo in suicidalnost, vedno pa poglablja stigmatizacijo gejev in lezbijk, katere žrtve so najpogosteje najstniki in mladostniki.

Svetovna zdravstvena organizacija v svojih priporočilih, izdanih prejšnji mesec, organizacije, kot je Zavod Iskreni.net, označuje kot nevarne za javno zdravje in poziva vlade k njihovemu sankcioniranju.

Zgoraj opisana stališča Zavoda Iskreni.net vsekakor niso v duhu določil ustave RS, ki vsakomur zagotavlja pravico do osebnega dostojanstva in pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok.

S sodelovanjem vaše cenjene blagovne znamke z organizacijo Iskreni.net, ki v slovenskem prostoru spodbuja in razširja nestrpnost in sovražnost do žensk in manjšin, tudi sami posredno legitimizirate nestrpnost in sovražni govor. Verjamemo, da to nikakor ni bil vaš namen.

Spodaj navedene organizacije zato pozivamo, da nemudoma prekinete sodelovanje vašega podjetja z Zavodom Iskreni.net, zahtevate vračilo sredstev, ki ste jih namenili za njihovo delovanje in v prihodnje bolj pazljivo izbirate organizacije, s katerimi sodelujete kot družbeno angažirano in odgovorno podjetje.

Lep pozdrav!

Nada Kirn

Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM , Ljubljana

Metka Roksandić

Ženski lobij Slovenije

Katjuša Popović

Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi, Ljubljana

Mojca Dobnikar

Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa, Ljubljana

Nataša Briški

Zavod Metina lista, Kočevje

Maja Plaz

Društvo SOS telefon za ženske in otroke-žrtve nasilja, Ljubljana

Katja Zabukovec Kerin

Društvo za nenasilno komunikacijo, Ljubljana

Barbara Rajgelj

Zavod Open, Ljubljana

Miran Šolinc

Škuc Magnus, Ljubljana

Tatjana Greif

Škuc LL, Ljubljana

in drugi…

12438

Poziv k družbeno odgovornemu ravnanju sponzorjev Festivala družin

11.6.2012

Nekaj poudarkov s tiskovne konference ob novi iniciativi nevladnih organizacij za družbeno odgovornost podjetij dne 11.6.2012 v Ljubljani

Na tiskovni konferenci so sodelovali Boštjan Kovačec Boštjan Kovačec, Volunatriat-SCI Slovenija, koordinator pobude, doc.dr. Tanja Kamin, predavateljica odnosov z javnostmi in oglaševanja na Fakulteti za družbene vede, dr. Tatjana Greif, strokovnjakinja za vprašanja človekovih pravic v sferi problematike spolov in spolne usmerjenosti na Škuc LL in doc. dr. Vesna Leskošek iz Fakultete za socialno delo.

Boštjan Kovačec je najprej navedel več primerov skrajnih stališč in praks v zvezi z abortusom, kontracepcijo in homoseksualnostjo, ki jih zasledimo na Iskreni.net. Abortus je enačen z umorom, ženske pa z morilkami, ki si zaslužijo kazen. Kontracepcija je prikazana kot neučinkovita, uporaba kondoma pa ne preprečuje prenosa HIV. Prava ljubezen se izkazuje zgolj skozi nevarne spolne prakse (brez uporabe kondoma). Navedel je več primerov sovražnega govora tudi med uporabniki forumov in njegovo toleriranje s strani upravljavca spletne strani, kar predstavlja širjenje in omogočanje sovražnega govora. Na Iskreni.net se homoseksualnost patologizira in ponuja “uspešna” rešitev: “reparativna terapija”. Navedel je več člankov g. Igorja Volka, direktorja Zavoda Iskreni.net, ki predstavljajo neposredno promoviranje te nevarne prakse. Zgornja stališča je postavil v okvir priporočil SZO z dne 18.5.2012 (v priponki): delovanje Zavoda iskreni.net glede na priporočila predstavlja grožnjo javnemu zdravju.

Navedel je mnenja več strokovnih združenj, ki reparativno terapijo označujejo kot nevarno, saj jo pogosto spremlja anksioznost, depresivnost in suicidalnost.

Dr. Tatjana Greif je kot nesprejemljivo označila sodelovanje sponzorjev z Zavodom Iskreni.net in ga postavila v kontekst slovenske pravne ureditve. Omenila je ustavno zagotovljeno pravico do svobodnega odločanja do rojevanja otrok, demoniziranje abortusa pa posledično kot spodbujanje sovraštva, ki vsebuje znake kaznivega dejanja za katerega je zagrožena zaporna kazen do dveh let zapora.

Boštjan Kovačec je predstavil akcijo opozarjanja sponzorjev na družbeno odgovornost v kateri sodelujejo nevladne organizacije, ki delujemo na področju psihosocialne pomoči žrtvam nasilja, varstva človekovih pravic, vprašanja žensk, manjšin ter boja proti diskriminaciji. Po telefonskem obveščanju so na organizacije, ki niso prekinile sodelovanja z Zavodom Iskreni.net naslovili pismo v katerem med drugim opozarjajo: “S sodelovanjem vaše cenjene blagovne znamke z organizacijo Iskreni.net, ki v slovenskem prostoru spodbuja in razširja nestrpnost in sovražnost do žensk in manjšin, tudi sami posredno legitimizirate nestrpnost in sovražni govor.” Odziv podjetij je razdelil v več skupin: tista, ki so se naj takoj odzvala, prekinila sodelovanje in se prizadetim opravičila, tista, ki so se odločila, da sodelovanje letos dokončajo, v prihodnje pa ne bodo več sodelovala in tista, ki sodelujejo s svojo blagovno znamko z Iskreni.net zato ker odkrito podpirajo zgornja stališča. Posebej je problematiziral sodelovanje Petrola s svojim sloganom: Energija za življenje, kar je opisal kot instrumentalizacijo ugledne blagovne znamke za legitimizacijo skrajnih stališč.

Dr. Tanja Kamin je dejala: “Dvomim, da bi organizator dogodka k sodelovanju pridobil toliko podjetij, če bi podjetjem v celoti razkril svojo identiteto in vrednotni sistem, ki ga zagovarja. Odgovornost vsakega podjetja, in to najprej do sebe, je da preveri, za koga s svojim sodelovanjem zastavi svoje ime. Izbira, koga sponzorira, pa je njegova legitimna pravica. Na vseh nas pa je, da razmislimo, kakšno identiteto bomo temu podjetju zdaj prisodili in kako bomo z njim sodelovali kot njegovi obstoječi, potencialni ali bodoči potrošniki.”

Vesna Leskovšek je izpostavila, da na festivalu družin ni videti romskih družin z velikim številom otrok in drugih tipov “nepravih” družin, kar reproducira izključevalno ideologijo. Vzpostavlja se nov tip nestrpneža. Če je prej prevladovala podoba obritoglavca z boksarjem in pitbullom na vrvici, se sedaj kaže nov tip nestrpneža v vlogi družinskega človeka, ki ga srečamo na Petrolovem bencinskem servisu, plačuje z Dinners plačilno kartico in kupuje plenice Racman.

Predstavnik organizacij podpisnic poziva, je podjetja še enkrat pozval k prekinitvi sodelovanja z organizacijami, ki predstavljajo grožnjo javnemu zdravju.

Poziv so podpisale naslednje organizacije: Društvo Ženska svetovalnica, Društvu Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi, Društvo SOS telefon za ženske in otroke-žrtve nasilja, Zavod EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja, Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM, Ženski lobi Slovenije, Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa, Zavod Metina lista, Društvo za nenasilno komunikacijo, Zofijinih ljubimcih – društvu za razvoj humanistike, Zavod Open, Škuc Magnusu, Škuc LL-u in Voluntariat-SCI Slovenija.

Video posnetek tiskovne konference:

12438

PONOVNI POZIV NVO K DRUŽBENI ODGOVORNOSTI PODJETIJ

14.6.2012

Navedene civilno-družbene organizacije, ki delujemo na področju psihosocialne pomoči žrtvam nasilja, varstva človekovih pravic, enakosti spolov, reproduktivnega zdravja, položaja manjšin ter boja proti diskriminaciji:

– z zaskrbljenostjo spremljamo zaskrbljujoč trend krepitve aktivnosti organizacij, ki ob pomoči večjih podjetij in njihovih uglednih blagovnih znamk legitimirajo in reproducirajo diskurze sovraštva, izključevanja in diskriminacije;

– pozdravljamo odziv družbeno odgovornih podjetij, ki so po našem pozivu prekinila sodelovanje z zavodom Iskreni.net in se opravičila vsem prizadetim;

– ugotavljamo, da Zavod Iskreni.net v svojih odzivih na naš poziv podjetjem k družbeni odgovornosti ne zanika naših navedb o njihovih stališčih in dejavnostih, ki predstavljajo grožnjo načelu nediskriminacije in javnemu zdravju, temveč jih celo potrjuje;

– z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da nekatera podjetja sodelujejo z Zavodom Iskreni.net prav zato, da bi z ugledom svoje blagovne znamke pomagala promovirati stališča in dejavnosti, ki so sporna z vidika javnega zdravja kot na primer: nagovarjanje mladih k spolnosti brez zaščite pred spolno nalezljivimi boleznimi, omejevanje dostopa do sredstev za načrtovanje družine, patologiziranje homoseksualnosti in njeno “zdravljenje”.

Navedene civilno-družbene organizacije pozivamo vaše podjetje k premisleku o tem, da priporočila Svetovne zdravstvene organizacije z dne 17. 5. 2012 homoseksualnost označujejo kot normalno variacijo človeške spolnosti, “reparativno terapijo”, ki jo promovira Zavod Iskreni.net, pa kot resno grožnjo mentalnemu in telesnemu zdravju, saj v mnogih primerih vodi v anksioznost, depresijo, samopoškodovanje in samomorilnost, ter kršitev človekovih pravic in dostojanstva, ki so ji največkrat izpostavljeni adolescenti pod pritiskom staršev zaradi česar je v nekaterih državah že zakonsko prepovedana za to starostno skupino.

Po našem mnenju s sodelovanjem z Zavodom Iskreni.net vaše podjetje omogoča širjenje nestrpnosti in razpihovanje sovraštva do ranljivih skupin, kar je v nasprotju z etiko in protipravno.

Želeli bi opozoriti, da je eno ključnih poslanstev zavoda iskreni.net prav uvajanje “reparativne terapije” na slovensko tržišče in njena promocija preko javnih medijev.

Upamo, da bi bile lahko navedene informacije koristne in da jih boste pri svojem delovanju in odločanju o sponzorstvih upoštevali.

Medijske sponzorje pozivamo k premisleku vlogi medijev, ki bi morali sovraštvo do žensk, manjšin in homofobijo v vseh njenih manifestacijah predstaviti kot problem javnega zdravja, grožnjo človeškemu dostojanstvu in človekovim pravicam saj prispeva k kronični izpostavljenosti čustvenemu trpljenju, fizičnemu nasilju in zločinom iz sovraštva.