8. 11. 2010 Cenzurirano

Zakaj moram na deklaracije pisati bio, eko?

ZAKAJ MORAM SPREMINJATI DEKLARACIJE (OZNAČEVATI Z BIO, EKO, EKOLOŠKO), ČE JE MOJA PRIDELAVA NARAVNA (TAKŠNA KOT JE BILA NEKOČ)?

ČE NEKATERI NIMAJO VEČ NARAVNE, NORMALNE PRIDELAVE, ZAKAJ SE OD TAKŠNIH PROIZVAJALCEV POTEM NE ZAHTEVA, DA NAVEDEJO NPR. ZASTRUPLJENO ?

Iz leta v leto smo mnogi kmetje, ki se resnično trudimo kmetovati brez zastrupljanja in izkoriščanja naše hraniteljice zemlje, kar je posledično zelo koristno za ostale življenjske oblike, vode, ozračje in tudi za ljudi, vedno bolj diskriminirani in nezaželeni. Država oz. strokovnjaki na različnih položajih, ki so po večini teoretiki, nam nalagajo vedno bolj nerazumljive predpise in zahteve. Finančna pomoč, s strani države je naravnana tako, da jo večinoma dobijo le velike kmetije, ki pa največkrat tudi najbolj onesnažujejo. Vedno bolj imam občutek, da za državo ekološko kmetovanje ni pomembno. Še manj pa miroljubno kmetijstvo, čeprav ponuja rešitev iz prehranske, kmetijske in še marsikatere krize. Po zadnji ekološki kontroli mi zame nelogična in nepravična zahteva države, nikakor ni dala miru, zato sem se odločil, da o tem spregovorim javno ter prosim za pojasnilo odgovorne za to področje v državi.

Do sedaj sem kot proizvajalec npr. bazilike imel lahko na deklaraciji napisano BAZILIKA in da je produkt ekološki, torej kontroliran. Po novem takšna deklaracija ne ustreza več. Naloženo mi je bilo, da moram vse deklaracije spremeniti, kar pa je povezano z velikimi stroški in izgubo dragocenega časa. Pri vsem tem pa me je najbolj razočaralo naslednje. Po novem ne sme biti več napisano, če za primer zopet vzamemo baziliko, le BAZILIKA, ampak EKO, BIO ali EKOLOŠKA BAZILIKA Z gotovostjo lahko trdim, da so moja bazilika in vsi ostali produkti, kolikor pač današnje ozračje to dovoljuje naravni, normalni, takšni kot so bili nekoč, torej takšni kot bi morali biti. Če pa mnogi drugi proizvajalci nimajo več naravne BAZILIKE, pa naj država od njih zahteva, da mora biti na njihovih deklaracijah označeno npr. ZASTRUPLJENA BAZILIKA. Mi lahko odgovorni v državi argumentirajo, zakaj temu ni tako? Trdim, da bi to bilo logično in pošteno do vseh, obenem tudi pravilno zapisano in spoštljivo do kupcev.

Več kot dvajset let pri svojem kmetovanju ne uporabljam nobene kemije, strupov, škropiv in uspešno pridelujem. Vsako leto imam več sto evrov stroškov z ekološko kontrolo, kar je zame zopet nelogično in nesprejemljivo, kajti zopet se mi krade denar in čas. Kontrolira se mene, ki imam naravno, normalno pridelavo. Tiste, ki pa zastrupljajo, pa država celo spodbuja k še večjemu onesnaževanju in zastrupljanju, z visokimi subvencijami, predvsem za rejo živali za katero je tudi znanstveno dokazano, da je največja grožnja človeštvu. Že nekaj časa imam občutek, da me sistem kaznuje zato, ker delam dobro za naravo, živali in ljudi. Resnično se sprašujem, kam vse to vodi in kako se bo končalo?

Pa še eno misel bi rad podal naprej. V jesenskem času se ponekod zahvaljujejo za žetev. In zakaj se imamo zahvaliti? Za zastrupljeno hrano, onesnaženo naravo in vode. Zemlja bi nam res rada dala zdravo hrano in potrebne minerale za naše dobro počutje in zdravje. Rada bi nam še dolgo dajala naravno hrano brez prisile. Kaj pa mi dajemo njej? Strup, ropanje in onesnaževanje. In potem naj se zato zahvalimo. Ali pomislimo kdaj na naravo, živali, na naše bližnje kako jim gre. Kako gre sosedu oz. kako gre tistim npr. v revnejših in bolj odmaknjenih predelih? Imajo najnujnejše ali mislimo le nase in se bojimo za svojo lastnino, ki jo želimo še povečati?

Hvaležen sem za streho nad glavo, za hrano in za vse kar mi daje narava in ponuja zemlja. Morda tudi sami lahko razmislite o tem, kajti vsi imamo večji ali manjši delež za stanje v naravi, ki se iz leta v leto vidno slabša. Ker dogajanja v naravi budno spremljam že več kot dvajset let, je zame iz dneva v dan, iz leta v leto vedno resnejše vprašanje, kako dolgo bomo imeli še najnujnejše oz. kaj za jesti?

Stanko Valaptič,

Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 PONIKVA

Oznake: