22. 5. 2011 Zofijina bodica

Ugledni Mariborčani?

Spoštovani Zofijini ljubimci, Mariborčani, someščani!

Na željo nekaterih polpismenih propadlih poklicnih politikov mariborskega rodu predlagam Zofijinim ljubimcem, da se odrečejo predlogu, po katerem naj bi sedanji župan Franc Kangler odstopil s tega položaja zgolj zato, ker neki vrabci na nekih strehah čivkajo o nekakšnih nepravilnostih, ki naj bi jih bil imenovani v času svojega mandata počel.

Saj je konec koncev povsem res, da Ustava velja za vse, celo za politike (kar župan vsekakor je) in da ni prav nobenega razloga, zakaj bi od kogarkoli terjali še kakšno dodatno odgovornost, kot pa je tista, ki jo bodisi dokaže bodisi ovrže sodišče.

In, seveda, povsem nerazumno je bilo, da nekateri meščani našega obdravskega mesta pričakujejo, da bo nek politik, kot je župan, dojel nekaj tako medlega, kot je moralna odgovornost. Zlasti, ker vsekakor ne gre zanikati dejstva, da to medlo moralno odgovornost ne prevzemajo niti (pre)mnogi slovenski politiki na neprimerljivo pomembnejših mestih, kot je županovanje provincialnega mesteca.

Kar je res, je res: če lahko na prste ene roke preštejemo tiste slovenske politike, ki so v zadnjih 20 letih pokazali svojo osebno čast – spet tak zastarel pojem – in odstopili zaradi svoje »objektivne odgovornosti«, in hkrati v vsem tem času težko najdemo koga, ki bi bil odstopil zaradi dejanj iste vrste, kakršna se očitajo našemu sedanjemu županu … zakaj bi bil prav on prva bela vrana slovenske politične srenje?

Tarnanje celo bivših politikov, ki, mimogrede rečeno, niti niso (znali?) prebrali spornega predloga, je samo dokaz več, da v slovenski politiki velja zgolj eno in edino pravilo: nikoli ne priznaj, da si kdaj samo pomislil napačno, kaj šele, da si kaj napačnega storil!

In, če je, oziroma, ker je v Sloveniji in s tem tudi v Mariboru pač tako, naj se tudi Zofijini pridružijo mnenju večine (bivših) politikov. Odslej naj ploskajo vsemu, kar bo storil naš župan. In vsemu, kar bo storil katerikoli slovenski politik na katerem koli položaju. Tej naši novi politiki naj se odrečejo le takrat, ko bo kateri od njih pomotoma naredil kaj razumnega. Koristnega za državljane, občane. Zlasti, če ob tem ne bo deležen očitne osebne koristi.

Šele v tem primeru naj ponovno prično zbirati podpise za odstop takšnega nebodigatreba!