16. 3. 2010 Zofijina bodica

»Sobotna humanistična ofenziva«

Zofijini ljubimci v KPŠ

Mesto Ptuj velja za eno najstarejših na slovenskem in se promovira pod sloganom »zakladnica tisočletij in zibelka prihodnosti«. Če bi pobližje pogledali dogajanje v mestu, bi le redki zaznali intelektualni duh preteklih tisočletij. Bogato zgodovinsko izročilo ne odseva v življenju mesta in njegovih ljudi. Ni progresivne misli, ki bi meščanom, mladim in starim, pomagala osmišljevati in vrednotiti ter tako dvigovati kakovost življenja.

Naloga in poslanstvo ideje humanizma je širjenje in populariziranje humanističnih vrednot, ki v današnjem času vse bolj izgubljajo na svojem pomenu. Izposodimo si nekoliko za to priložnost »Humanistični manifest«.

»Naše stoletje je lahko in bi moralo biti humanistično. Ljudje se vse težje spopadamo z dramatičnimi znanstvenimi, tehnološkimi in vse hitrejšimi družbenimi in političnimi spremembami. Stojimo na pragu nove dobe, pripravljeni, da posežemo globlje v vesolje in morda naselimo druge planete. S pametno uporabo tehnologije lahko nadzorujemo naše okolje, premagamo revščino, opazno zmanjšamo bolezni, podaljšamo našo življenjsko dobo, bistveno spremenimo naše vedenje, spremenimo potek človeške evolucije in kulturnega razvoja, sprostimo neizmerne nove moči, in človeštvu zagotovimo edinstveno priložnost za dosego bogatega in smiselnega življenja.

A prihodnost je tudi polna nevarnosti. S tem, ko smo se naučili nanašanja znanstvene metode na naravo in človeško življenje, smo omogočili ekološko škodo, prehitro rast prebivalstva, razčlovečenje institucij, totalitarno represijo in jedrsko ter biokemijsko katastrofo. Ob soočenju z apokaliptičnimi prerokbami in katastrofičnimi scenariji mnogi v obupu bežijo od razuma in sprejemajo iracionalne kulte ter teologije umika in pobega.

Tako tradicionalna moralna načela kot novejši iracionalni kulti ne izpolnjujejo perečih potreb sedanjosti in prihodnosti. Napačne »teologije upanja« in mesijanske ideologije, ki zamenjujejo nove dogme za stare, se ne znajo soočati z obstoječimi resničnostmi sveta. Ljudi ločujejo, namesto da bi jih združevali.

Če hoče preživeti, mora človeštvo pogumno in drzno ukrepati. Razširiti moramo uporabnost znanstvenih metod in združiti razum s sočutjem ter tako izgraditi konstruktivne družbene in moralne vrednote. Soočeni s številnimi možnimi oblikami prihodnosti se moramo odločiti, kateri bomo sledili. Končni cilj bi moral biti izpolnjevanje potenciala za rast vsake posamezne človeške osebnosti – ne le za nekaj privilegiranih, temveč za vse človeštvo.

Humanistični pogled na življenje bo izkoristil ustvarjalnost vsakega človeka ter zagotovil vizijo in pogum za medsebojno sodelovanje. Ta vidik poudarja vlogo, ki jo ljudje lahko igrajo na svojih področjih delovanja. Prihodnja desetletja kličejo po predanih, jasno mislečih ljudeh, sposobnih usmerjati in nadzorovati voljo, inteligenco ter sodelovalne sposobnosti pri oblikovanju želene prihodnosti. Humanizem lahko zagotovi namen in navdih, ki ga toliki iščejo; poda lahko osebni pomen in vrednost človeškemu življenju.«

Zofijini smo se skupaj s Klubom ptujskih študentov s tem namenom odločili na Ptuju pripraviti posebno humanistično ofenzivo. Biti kamenček v mozaiku pobud po več humanistike. Vsako zadnjo soboto v mesecu bomo v Kavarni KPŠ pripravili program aktualnih in zanimivih družboslovnih tem, ki se jim bomo približevali skozi inovativne predstavitve, predavanja eminentnih gostov in debate. Vabljeni!