Svit Komel

14. 11. 2016

Vpogled v nastanek vednosti

Avtor:
Matura je fenomen, ki predstavlja obenem vrhunec in povzetek srednješolskega izobraževanja. Posledično ima tudi poglavitni vpliv na strukturiranost učnega načrta in izvajanje pouka v srednjih šolah. Ob podrobnejši obravnavi ugotovimo, da jo je možno razčleniti na tri ključne elemente – predpisano gradivo, ki je nujno za pripravo na zaključni...
več
11. 10. 2016

Kdaj bodo begunci diamantni maturanti?

Avtor:
Naj se vam najprej v imenu letošnje generacije diamantnih maturantk in maturantov zahvalim za ta sprejem, zlasti pa za možnost, da vas ob tej priložnosti nagovorim. Mislim, da se vam lahko najbolje zahvalim z razmislekom. Ko posamezniki iz vrha družbe gledajo tiste na dnu, morajo razumeti, da ta hierarhija...
več