Svetlana Makarovič

3. 12. 2013

Bo kdo do leta 2020 spodbudil ljudi k razmišljanju, k dvomu?

Leto 2020. Upam, da me takrat več ne bo, ker že sedaj težko diham v zatohlem ozračju naroda, ki se nezadržno razkraja. Kako? Pomislim da naj na leto 2020 v moji domovini? Mi je misel, da me morebiti kljub neštetim pokajenim cigaretam še niti do tega leta ne bo...
več