Razpotja

13. 1. 2014

Vabilo k pisanju na temo »Slovenščina«

Avtor:
Slovenščini ni bil javni prostor nikoli preprosto dan. Podobno kot drugi politično obrobni jeziki si je morala svoje javno mesto izboriti, reflektirati je morala svoje razmerje z drugimi, družbeno močnejšimi jeziki – sprva nemščino in kasneje srbohrvaščino – ter prebroditi notranje spore med snovalci knjižne norme. Največji izmed njih...
več
28. 10. 2013

Revija Razpotja išče novega člana uredništva!

Avtor:
Reviji Razpotja se je v treh letih njenega obstoja uspelo prebiti v vrh slovenskega revijalnega časopisja, kljub skromnim denarnim sredstvom in zanemarljivi pozornosti, ki jo njenim izvirnim doprinosom namenjajo vplivnejši mediji. Kakovost, zanimivost, inovativnost in trdna zavezanost vzpostavljanju odprte platforme za vse relevantne pisce, ne glede na njihovo politično...
več
7. 5. 2013

Poziv za naslednjo številko Razpotij. Tema: Kulturni boj(i)

Avtor:
V zadnjih dveh desetletjih se pojem kulturnega boja pogosto uporablja za opis stanj visoke konfliktnosti, ki zaznamujejo nekatere sodobne politične skupnosti in družbena okolja. Pojem sloni na predpostavki, da je od 80-ih let dalje, predvsem pa po padcu Berlinskega zidu, tradicionalne ideološke spopade nadomestila politika, ki temelji na kulturnih...
več