Miha Kovač

22. 10. 2023

Ljubljanski manifest o pomenu branja na višji ravni

Branje na višji ravni je naše najmočnejše orodje za razvoj analitičnega in kritičnega mišljenja. S takim branjem vadimo metakognicijo in kognitivno potrpežljivost, širimo zmožnost pojmovnega umevanja, krepimo empatijo in se učimo na probleme gledati z različnih zornih kotov – vse to so nepogrešljive socialne veščine za ozaveščene državljane v...
več
28. 11. 2019

Zakaj dandanašnji sploh še brati knjige?

Avtor:
Zakaj v medijsko spremenjenem vsakdanu sploh še brati knjige? In zakaj to početi v slovenščini, če je na voljo toliko več vsebin v drugih jezikih? Je čas, da knjige dokončno vržemo na smetišče zgodovine? V Sloveniji smo v 19. in 20. stoletju verjeli, da je pisana beseda temelj kulture...
več