Marko Ribać

9. 5. 2023

Politiki z lažmi atomizirajo družbo

Avtor:
»Zaradi prevladujočega diskurzivnega režima lažnih novic, kontinuirane produkci­je dvomljivih informacij, odmevnih komor, erozije zaupanja v javne insti­tucije in oblasti se vzpostavlja del občinstva, ki ga znotraj te fragmentacije ni možno več argumentirano nagovo­riti. Kot je v knjigi Resnica in laž v politiki zapisala Hannah Arendt, rezultat doslednega nadomeščanja dejstev...
več