Dušan Nolimal

14. 11. 2014 Kotiček

Služba in naše zdravje

Služba za večino v življenju še vedno predstavlja enega osrednjih prostorov osebne rasti in identitete. V časih vse večje prekernosti, prisile po fleksibilnosti ali celo trajne brezposelnosti brez neke posebne perspektive, so ljudje fizično in psihološko podvrženi različnim negativnim vplivom, o katerih se kljub njihovi pogostosti in vseprisotnosti veliko...
več
9. 12. 2013

»Kjer je moč, denar, privilegiji, so tudi psihopati«

Vsak človek ima v sebi zametke psihopatije. Od genov in okolja je odvisno, ali se bodo razvili v motnjo, pravi mag. Dušan Nolimal, specialist socialne medicine na Inštitutu za varovanje zdravja. Slehernik predvideva, da bo na psihopate naletel med kriminalci v zaporu, a empirične raziskave v tujini kažejo, da...
več
15. 4. 2013

Psihopatska podoba politike

Že pred časom je ustavni pravnik Miro Cerar zapisal, da je slovenska družba hudo zbolela. Tri leta pozneje zdravnik in pisatelj Alojz Ihan ugotavlja, da je njena patologija inoperabilna. Ne gre le za posamezne etične odklone, napake in pokvarjenost vplivnih posameznikov, ampak za bolezen političnega sistema in gospodarstva. Kot...
več