Duke University

28. 3. 2015

Projekt Vox – izgubljeni glasovi filozofinj

Cilj projekta Vox je obnoviti izgubljene glasove žensk, ki so bile ignorirane v standardni zgodbi o zgodovini moderne filozofije. Namen je vzpodbuditi študente pri študiju pozabljenih filozofinj. Video material projekta je dostopen na www.khanacademy.org.    
več