Andrej Grmovšek

6. 4. 2014

V steni živim samo za naslednji meter

» vplivi ljudi na okolje so globalni. Povsod na Zemlji se topijo ledeniki, okolje je onesnaženo tudi v najbolj oddaljenih kotičkih. In tudi tam je mogoče prepoznati razlike med ‘manj razvitim’ tretjim svetom, t. i. nerazvitim Vzhodom, in ‘naprednim’ Zahodom, ki pomenijo izkoriščanje revnih za potrošništvo v razvitem delu...
več